Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Beyza Nur Duran
100 puan ile Hayriye nur
100 puan ile Tayfun Emir Demirel

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4. Sınıf Matematik Ardışık Sayılar Konu Değerlendirme Testi-1


1

Aşağıdaki sayı dizilerinden hangisi ardışıktır?

     
 
A
 13 – 15 – 18 – 21 – 23

 
B
 27 – 29 – 31 – 32 – 34

 
C
 46 – 48 – 49 – 50 – 51

 
D
 12 – 17 – 22 – 27 – 32


2

Aşağıda verilen sayı dizilerinden hangisi ardışık değildir?

     
 
A
 9 – 10 – 11 – 12

 
B
 21 – 23 – 25

 
C
 16 – 18 – 20 – 22 – 24

 
D
 23 – 24 – 26 – 27 – 28


3

5 ardışık tek doğal sayının en büyüğü 65 olduğuna göre en küçüğü kaçtır?

     
 
A
 61

 
B
 60

 
C
 57

 
D
 55


4

8 ardışık çift sayının en küçüğü 120 olduğuna göre en büyüğü kaçtır?

     
 
A
 128

 
B
 126

 
C
 132

 
D
 134


5

7 ardışık sayının ortancası 72 olduğuna göre en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

     
 
A
 8

 
B
 5

 
C
 6

 
D
 9


6

Aşağıdaki 5 arkadaşın yaşları ardışıktır.Ortadaki çocuğun yaşı 8 olduğuna göre en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? 

     
 
A
 15

 
B
 16

 
C
 17

 
D
 18


7

En büyüğü 76 en küçüğü 70 olan ardışık sayıların toplamı 292 olduğuna göre bu dizide kaç sayı vardır?

     
 
A
 4

 
B
 5

 
C
 6

 
D
 7


8

Aşağıdaki ardışık sayıların toplamı kaçtır?

     
 
A
 50

 
B
 75

 
C
 125

 
D
 100


9

Aşağıdaki ardışık sayıların toplamı kaçtır?

     
 
A
 192

 
B
 392

 
C
 112

 
D
 402


10

Aşağıdaki sayıların toplamı aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucuna eşittir?

     
 
A
 (23 X 4)

 
B
 (25 X 4)

 
C
 (27 X 4)

 
D
 (26 X 4)


11

Aşağıdaki ardışık sayıların toplamı aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?

     
 
A
 (30 + 35) x 2

 
B
 (30 + 31) x 6

 
C
 (30 + 35) x 3

 
D
 (30 + 35) x 6


12

Ardışık 3 sayının toplamı 375 ise bu sayıların ortancası kaçtır?

     
 
A
 120

 
B
 124

 
C
 123

 
D
 125


13

Beş ardışık sayının toplamı 70’tir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

     
 
A
 12

 
B
 16

 
C
 20

 
D
 22


14

Dört ardışık çift sayının toplamı 412’dir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır?

     
 
A
 98

 
B
 100

 
C
 102

 
D
 104


15

Dört arkadaşın misketlerinin toplamı 300’dür. Misketlerin sayısı ardışık çift sayılardır. Buna göre en az misket olanın kaç misketi vardır?

     
 
A
 72

 
B
 74

 
C
 76

 
D
 78


16

En büyüğü 84 olan ardışık 5 sayının toplamı kaçtır?

     
 
A
 410

 
B
 400

 
C
 420

 
D
 430


17

Aşağıdaki sayılar ardışık tek sayılardır. En büyüğü 43 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır?

     
 
A
 76

 
B
 258

 
C
 198

 
D
 228


18

Aşağıdaki sayılar ardışık çift sayılardır. Bu sayıların toplamı kaçtır?

     
 
A
 530

 
B
 536

 
C
 540

 
D
 542


19

Ardışık çift 6 doğal sayının üçüncüsü 72’dir. Bu sayıların en büyüğü kaçtır?

     
 
A
 74

 
B
 76

 
C
 78

 
D
 80


20

Ardışık 6 tek doğal sayının en küçüğü 35’tir. Bu sayıların en büyüğü ve en küçüğünün farkı kaçtır?

     
 
A
 8

 
B
 9

 
C
 10

 
D
 11