Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Esma geçimli
100 puan ile Artun
100 puan ile Zeynep ozev

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

2. Sınıf Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Konu Testi-1


1

"Cumhuriyetten önce devletimizin adı……………idi." Yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

     
 
A
 Türkiye Devleti

 
B
 Osmanlı Devleti

 
C
 Türk Cumhuriyeti


2

Kurtuluş Savaşı, aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?

     
 
A
 Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasıyla

 
B
 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla

 
C
 Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla


3

Cumhuriyetimiz hangi tarihte ilân edildi?

     
 
A
 29 Ekim 1923

 
B
 23 Nisan 1920

 
C
 19 Mayıs 1919


4

Aşağıdaki illerden hangisi Atatürk'ün yurdumuzu kurtarmak için toplantı yaptığı illerimizden biridir?

     
 
A
 Ankara

 
B
 Sivas

 
C
 İstanbul


5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Cumhuriyetten önce yurdumuzu padişah yönetiyordu

 
B
 Atatürk 10 Kasım bin dokuz yüz otuz sekizde öldü

 
C
 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e Kemal adını verdi


6

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

     
 
A
 Atatürk Samsun'da doğmuştur

 
B
 Atatürk, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda öldü

 
C
 Atatürk, plânlı çalışmayı sevmezdi


7

Bayrağımız rengini nereden almıştır?

     
 
A
 Gökyüzünden

 
B
 Güneşten

 
C
 Şehitlerimizin kanından


8

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilânından önce yapıl­mıştır?

     
 
A
 Yeni Türk harflerinin kabulü

 
B
 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı

 
C
 Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması


9

"Cumhuriyetin ilânından sonra yapılan yeniliklere……..…denir." Yandaki cümleyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarız?

     
 
A
 lâiklik

 
B
 Atatürk inkılâpları

 
C
 çağa ayak uydurma


10

Atatürk'ün mezarı nerededir?

     
 
A
 Samsun'da

 
B
 Ankara'da

 
C
 İstanbul'da