Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 736
Soru Sayısı : 11.032
Testlerin Çözülme Sayısı : 433.325


Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Eylül naz
100 puan ile htc
100 puan ile Eyo

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

2019-2020 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-1


1

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? 

     
 
A
 Başarılarını takdir etmek

 
B
 Sıkıntılarını paylaşmak

 
C
 Saygı duymak

 
D
 Sırlarını başkaları ile paylaşmak


2

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Otomobil kullanma hakkı

 
C
 Bir işte çalıştırılma hakkı

 
D
 Seçimlere katılma hakkı


3

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

     
 
A
 Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir

 
B
 Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir

 
C
 Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir

 
D
 Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır


4

Günlüğümüzün ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Konut dokunulmazlığı

 
C
 Özel hayatın gizliliği

 
D
 Yaşama hakkı


5

“Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.”   

Verilen tanım hangisi için söylenebilir?

     
 
A
 Hoşgörü

 
B
 Sorumluluk

 
C
 Hak

 
D
 Özgürlük


6

18 yaşından küçük bireyler ne olarak tanımlanır?

     
 
A
 Genç

 
B
 Çocuk

 
C
 Yetişkin

 
D
 Yaşlı


7

Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır?

     
 
A
 Birbirimizi sabırla dinlemek

 
B
 Birbirimize bağırmak

 
C
 Birbirimizin sözünü kesmek

 
D
 Birbirimizi suçlamak


8

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

     
 
A
 Yardımlaşma

 
B
 Dürüstlük

 
C
 Bencillik

 
D
 Dayanışma


9

Aşağıdaki resimde çocuk hangi hakkını kullanmaktadır?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Sağlık hakkı

 
C
 Oyun hakkı

 
D
 Çalışma hakkı


10

Temel haklara sahip olabilmemizin temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Zengin olmak

 
B
 Çalışkan olmak

 
C
 Özgür olmak

 
D
 İnsan olmak


11

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?

     
 
A
 Ailenin geçimini sağlamak

 
B
 Odasını düzenli tutmak

 
C
 Okula zamanında gitmek

 
D
 Okul eşyalarını düzenli kullanmak


12

Aşağıdaki tekliflerden hangisine kesinlikle  hayır demeliyiz?

     
 
A
 Arkadaşımız bizden kalem istediğinde

 
B
 Annemiz bir bardak su istediğinde

 
C
 Yabancı birisi bize dokunmak istediğinde

 
D
 Öğretmenimiz ödevleri kontrol etmek istediğinde


13

Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?

     
 
A
 Başkalarının fikrini dikkate almamak

 
B
 Başkasının eşyasını izin almadan kullanmak

 
C
 Başkalarının onurunu kırmak

 
D
 Yaşadığımız yeri temiz tutmak


14

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği nedir?

     
 
A
 Beslenmesi

 
B
 Büyümesi

 
C
 Düşünme ve aklını kullanması

 
D
 Hareket etmesi


15

Ailesiyle geziye çıkan bir çocuk hangi hakkını kullanmaya  başlamıştır?

     
 
A
 Haberleşme hakkı

 
B
 Seyahat etme hakkı

 
C
 Yaşama hakkı

 
D
 Oyun oynama hakkı


16

Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?

     
 
A
 Anlaşma sağlamak

 
B
 Yasal yollara başvurmak

 
C
 İnsan hakları kuruluna başvurmak

 
D
 Kavga etmek


17

“Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.” tanımı hangi haklarımız arasında yer alır?

     
 
A
 Kişi dokunulmazlığı hakkı

 
B
 Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

 
C
 Özel yaşamın gizliliği

 
D
 Düşünce ve ifade özgürlüğü


18

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?

     
 
A
 İnsanların doğuştan kazandığı haklardır

 
B
 Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir

 
C
 Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez

 
D
 Tüm insanlar için geçerlidir haklardır


19

\'\'İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?

     
 
A
 İnsanların yararına çalışır

 
B
 Yaşlılara ve engellilere yardım eder

 
C
 Fakir ve kimsesizlere yardım eder

 
D
 Çıkarı için yalan söyler


20

I- Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklar değişir.
II- Yetişkin bir insan kendi kararlarını alır.
III- Çocuklar bazı konularda yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyarlar.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

     
 
A
 I, II ve III

 
B
 I ve II

 
C
 II ve III

 
D
 I ve III