Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 736
Soru Sayısı : 11.032
Testlerin Çözülme Sayısı : 436.513


Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile 4-B MUCİTLER SINIFI
100 puan ile 4/A
100 puan ile seyit ahmet özkan

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

2019-2020 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-1


1

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? 

     
 
A
 Başarılarını takdir etmek

 
B
 Sıkıntılarını paylaşmak

 
C
 Saygı duymak

 
D
 Sırlarını başkaları ile paylaşmak


2

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Otomobil kullanma hakkı

 
C
 Bir işte çalıştırılma hakkı

 
D
 Seçimlere katılma hakkı


3

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

     
 
A
 Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir

 
B
 Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir

 
C
 Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir

 
D
 Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır


4

Günlüğümüzün ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Konut dokunulmazlığı

 
C
 Özel hayatın gizliliği

 
D
 Yaşama hakkı


5

“Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.”   

Verilen tanım hangisi için söylenebilir?

     
 
A
 Hoşgörü

 
B
 Sorumluluk

 
C
 Hak

 
D
 Özgürlük


6

18 yaşından küçük bireyler ne olarak tanımlanır?

     
 
A
 Genç

 
B
 Çocuk

 
C
 Yetişkin

 
D
 Yaşlı


7

Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır?

     
 
A
 Birbirimizi sabırla dinlemek

 
B
 Birbirimize bağırmak

 
C
 Birbirimizin sözünü kesmek

 
D
 Birbirimizi suçlamak


8

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

     
 
A
 Yardımlaşma

 
B
 Dürüstlük

 
C
 Bencillik

 
D
 Dayanışma


9

Aşağıdaki resimde çocuk hangi hakkını kullanmaktadır?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Sağlık hakkı

 
C
 Oyun hakkı

 
D
 Çalışma hakkı


10

Temel haklara sahip olabilmemizin temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Zengin olmak

 
B
 Çalışkan olmak

 
C
 Özgür olmak

 
D
 İnsan olmak


11

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?

     
 
A
 Ailenin geçimini sağlamak

 
B
 Odasını düzenli tutmak

 
C
 Okula zamanında gitmek

 
D
 Okul eşyalarını düzenli kullanmak


12

Aşağıdaki tekliflerden hangisine kesinlikle  hayır demeliyiz?

     
 
A
 Arkadaşımız bizden kalem istediğinde

 
B
 Annemiz bir bardak su istediğinde

 
C
 Yabancı birisi bize dokunmak istediğinde

 
D
 Öğretmenimiz ödevleri kontrol etmek istediğinde


13

Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır?

     
 
A
 Başkalarının fikrini dikkate almamak

 
B
 Başkasının eşyasını izin almadan kullanmak

 
C
 Başkalarının onurunu kırmak

 
D
 Yaşadığımız yeri temiz tutmak


14

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği nedir?

     
 
A
 Beslenmesi

 
B
 Büyümesi

 
C
 Düşünme ve aklını kullanması

 
D
 Hareket etmesi


15

Ailesiyle geziye çıkan bir çocuk hangi hakkını kullanmaya  başlamıştır?

     
 
A
 Haberleşme hakkı

 
B
 Seyahat etme hakkı

 
C
 Yaşama hakkı

 
D
 Oyun oynama hakkı


16

Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır?

     
 
A
 Anlaşma sağlamak

 
B
 Yasal yollara başvurmak

 
C
 İnsan hakları kuruluna başvurmak

 
D
 Kavga etmek


17

“Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.” tanımı hangi haklarımız arasında yer alır?

     
 
A
 Kişi dokunulmazlığı hakkı

 
B
 Din ve vicdan özgürlüğü hakkı

 
C
 Özel yaşamın gizliliği

 
D
 Düşünce ve ifade özgürlüğü


18

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?

     
 
A
 İnsanların doğuştan kazandığı haklardır

 
B
 Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir

 
C
 Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez

 
D
 Tüm insanlar için geçerlidir haklardır


19

\'\'İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?

     
 
A
 İnsanların yararına çalışır

 
B
 Yaşlılara ve engellilere yardım eder

 
C
 Fakir ve kimsesizlere yardım eder

 
D
 Çıkarı için yalan söyler


20

I- Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde sorumluluklar değişir.
II- Yetişkin bir insan kendi kararlarını alır.
III- Çocuklar bazı konularda yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyarlar.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

     
 
A
 I, II ve III

 
B
 I ve II

 
C
 II ve III

 
D
 I ve III