Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 736
Soru Sayısı : 11.032
Testlerin Çözülme Sayısı : 436.513


Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile iklim kalender
100 puan ile Egeberkyalcin
100 puan ile ELİF ERVA KARAHİSAR

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

2019-2020 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Genel Değerlendirme Testi-1


1

Hasan ve Halil ikiz kardeştirler. Aynı günde ve aynı saatte dünyaya gelmişlerdir.

Buna göre Hasan ve Halil’in nüfus cüzdanlarındaki hangi bilgi farklıdır?

     
 
A
 Doğum Yeri

 
B
 Anne Adı

 
C
 TC Kimlik No

 
D
 Doğum Tarihi


2

Ben çok uzun boylu bir çocuğum.” diyen biri hangi özelliğinden bahsetmektedir?

     
 
A
 Duygusal özellik

 
B
 Fiziksel özellik

 
C
 Sosyal özellik

 
D
 Kültürel özellik


3

Aşağıdakilerden hangisi kronolojik sıraya göre en sonda yer almalıdır?

     
 
A
 Yürüdüm

 
B
 İlk dişim çıktı

 
C
 Okula başladım

 
D
 Doğdum


4

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’nde oynanan bir halk oyunudur? 

     
 
A
 Zeybek

 
B
 Horon

 
C
 Hüdayda

 
D
 Halay


5

Hüseyin, aile tarihini öğrenmek istiyor. Bu konuda en iyi bilgiyi nereden alabilir?

     
 
A
 Gazetelerden

 
B
 Aile büyüklerinden

 
C
 Kütüphaneden

 
D
 Okul müdüründen


6

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz  duygularımızdandır?

     
 
A
 Öfke

 
B
 Hoşgörü

 
C
 Sevinç

 
D
 Mutluluk


7

Fatih, satranç oynamayı, Hacer ise resim yapmayı çok sever. Bu durum onların hangi özelliklerinin farklı olduğunu gösterir?

     
 
A
 Duygusal özelliklerinin

 
B
 İlgi ve yeteneklerinin

 
C
 Aile yapısının

 
D
 Kimlik özelliklerinin


8

“Atatürk çağının olaylarını çok iyi değerlendirirdi.2. Dünya Savaşı’nın çıkacağını,  Sovyetler  Birliği’nin dağılacağını önceden tahmin etmiş  bir liderdir.” 

Atatürk ile ilgili   anlatılanlar O’nun hangi  özelliği  ile ilgilidir?

     
 
A
 Açık sözlülüğü

 
B
 Kararlılığı

 
C
 Barışçıllığı

 
D
 İleri görüşlülüğü


9

Ömer ve Ahmet arkadaştır. Bu arkadaşların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle aynı olamaz

     
 
A
 göz rengi

 
B
 sevdiği renk

 
C
 parmak izi

 
D
 yaş


10

Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin TC Kimlik Kartı'nda yer almaz?

     
 
A
 adı

 
B
 doğum tarihi

 
C
 adresi

 
D
 kan grubu


11

“ Kültür; bir toplumun dili, gelenekleri, görenekleri, duygu ve düşünceleri ile sanat eserlerinin tümüdür.”

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü meydana getiren öğelerden biri değildir?

     
 
A
 Bayram ziyaretleri

 
B
 Türkülerimiz

 
C
 Nasrettin Hoca fıkraları

 
D
 Futbol maçları


12

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

     
 
A
 Mondros Ateşkes Antlaşması

 
B
 Mudanya Ateşkes Antlaşması

 
C
 Gümrü Antlaşması

 
D
 Lozan Barış Antlaşması


13

“Sevgide güneş gibi ol,

Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,                                                    

Hataları örtmede gece gibi ol,     

Her ne olursan ol,                                                                                          

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.”

Yukarıdaki sözler dünyaca ünlü düşünürümüz Mevlana’ya aittir. Bu sözler Mevlana’nın  hangi yönünü gösterir? 

     
 
A
 Duygusallık

 
B
 Hoşgörü

 
C
 İleri görüşlülük

 
D
 Liderlik


14

“ ……………, tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

     
 
A
 Cirit

 
B
 Basketbol

 
C
 Tenis

 
D
 Pinpon


15

Aşağıdaki belgelerden hangisi kimlik olarak da kullanılabilir?

     
 
A
 Pasaport

 
B
 Öğrenci kartı

 
C
 Kütüphane kartı

 
D
 Banka kartı


16

Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisiyle ile savaş yapılmamıştır?

     
 
A
 Almanya

 
B
 Yunanistan

 
C
 İngiltere

 
D
 Fransızlar


17

Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Milli Mücadele dönemi içinde yer almaz?

     
 
A
 Amasya genelgesi

 
B
 Erzurum Kongresi

 
C
 Sivas Kongresi

 
D
 Çanakkale Savaşı


18

Mustafa Kemal Samsun’dan sonra sırasıyla hangi illere gitmiştir?

     
 
A
 Amasya - İstanbul - Erzurum - Ankara

 
B
 Amasya - Sivas - Ankara - İstanbul

 
C
 Amasya - Erzurum - Sivas - Ankara

 
D
 Amasya - Ankara - Erzurum - Sivas


19

”Eskiden gelin almaya atlarla gidiliyormuş. Şimdi ise otomobillerle gidilmekte” sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir?

     
 
A
 Gelinler her zaman güzelmiş

 
B
 Otomobiller zamanla değişmiş

 
C
 İnsanlar hep atları severmiş

 
D
 Zaman içerisinde geleneklerde değişiklikler olmuş


20

1.Dünya Savaşı sonunda yapılan ve Osmanlı Devleti’nin işgal edilmesine olanak sağlayan antlaşma hangisidir?

     
 
A
 Ankara Antlaşması

 
B
 Mondros Ateşkes Antlaşması

 
C
 Gümrü Antlaşması

 
D
 Çanakkale Antlaşması