Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 408.907Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Yunus Emre bodur
100 puan ile Ela balcı
100 puan ile Eren Girgin

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Genel Değerlendirme Testi-1


1

Hz.Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 İnsanlar elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı

 
B
 Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi

 
C
 Kabile ve aile savaşları çok oluyordu

 
D
 Kumar, içki gibi kötü alışkanlıklar yaygındı


2

Peygamber Efendimize “Muhammed’ül Emin”  denmesinin sebebi nedir?

     
 
A
 Müslüman olduğu için

 
B
 Güvenilir ve dürüst birisi olduğu için

 
C
 Çok iyi ticaret yaptığı için

 
D
 Mekke’de doğduğu için


3

“(Ey Muhammed) Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”

Yukarıda verilen ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

     
 
A
 Peygamberimiz tüm insanlara uyarıcı olarak gelmiştir

 
B
 Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir

 
C
 Kuran’ın getirdiği değerler tüm insanlık için geçerlidir

 
D
 Peygamberimiz sadece yaşadığı dönemdeki insanları uyarmıştır


4

Allah’ın bizlere verdiği birçok nimet karşılığında biz ne yapmalıyız?

     
 
A
 Onları bize vereni hatırlayıp O’na şükretmeliyiz

 
B
 Onları alıp afiyetle yemeliyiz

 
C
 Onları ihtiyaç sahiplerine de vermeliyiz

 
D
 Onları nasıl olsa çok diye bol miktarda tüketmeliyiz


5

Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri aşağıdakilerden hangisidir? 

     
 
A
 Fâtiha - Kevser

 
B
 Bakara- Nas

 
C
 Kevser - Bakara

 
D
 Fâtiha - Nâs


6

Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

     
 
A
 20 Mart 571- Mardin

 
B
 20 Şubat 571- Medine

 
C
 20 Nisan 571- Mekke

 
D
 20 Nisan 571- Medine


7

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?

     
 
A
 Yaklaşık 6.666 ayettir

 
B
 Kuran sadece Araplara gönderilmiştir

 
C
 Kuran hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir

 
D
 Kuran son kutsal kitaptır


8

Dedesinin ölümünden sonra vefat edene kadar Peygamberimizi koruyan ve her türlü konuda yardımda bulunan, Mekke’nin büyüklerinden olan Peygamberimizin amcasının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Abdulmuttalip

 
B
 Abdullah

 
C
 Ebu Talip

 
D
 Ebu Lehep


9

Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     
 
A
 Medine -610 yılı

 
B
 Sevr Mağarası -610 yılı

 
C
 Mekke- 622 yılı

 
D
 Hira Mağarası -610 yılı


10

Peygamberimize gelen ilk vahyin anlamı hangisidir?

     
 
A
 Dinle!

 
B
 Namaz kıl!

 
C
 Oruç tut!

 
D
 Oku!


11

Kur’an – ı Kerimde toplam kaç sure v ardır?

     
 
A
 104

 
B
 114

 
C
 124

 
D
 214


12

Kur’an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça parça indirilmiştir?

     
 
A
 Sadece Peygamberimize geldiği için

 
B
 Müslümanlar daha kolay anlayıp emirlerini rahatlıkla uygulasınlar diye

 
C
 Müslümanlar kalabalık oldukları için

 
D
 Kur’an’ı getiren meleğe kolaylık olsun diye


13

Aşağıda verilen ilahi kitaplarla inen peygamber eşletirmelerinden hangisi  yanlıştır?

     
 
A
 İncil - Hz. İsa

 
B
 Tevrat - Hz.Musa

 
C
 Kur ‘an - Hz.Muhammed

 
D
 Zebur - Hz.Adem


14

Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir?

     
 
A
 Vahiy kâtibi

 
B
 Sahabe

 
C
 Hatim

 
D
 Hafız


15

Kur’an-ı Kerim’de hangi surenin başında besmele yoktur?

     
 
A
 Tevbe

 
B
 Bakara

 
C
 Maun

 
D
 Kevser


16

Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına ne ad verilir?

     
 
A
 Hikmet

 
B
 Hicret

 
C
 Ensar

 
D
 Muhacir


17

Allah Kur’an-ı Kerim’i tüm insanlara göndermiştir. Bu yüzden Kur’an her yerde ve her çağda insanlara yol gösterici olan ………………..bir kitaptır.

Açıklamaya göre yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

     
 
A
 kutsal

 
B
 dini

 
C
 arapça

 
D
 evrensel


18

Peygamberimiz  peygamberliğinden önce şehirde meydana gelen haksızlıkları ve zorbalıkları önlemek amacıyla hangi sivil topluluğu kurmuştur?

     
 
A
 Akut

 
B
 Yeşilay

 
C
 Hilali Ahmer

 
D
 Hılful Fudul


19

Peygamberimize Allah’ın kelamını, vahyini ulaştıran melek hangisidir?

     
 
A
 Azrail

 
B
 Mikail

 
C
 İsrafil

 
D
 Cebrail


20

Kur’an’ın yirmi sayfalık  bölümlerinden her birine ne ad verilir?

     
 
A
 Cüz

 
B
 Sahife

 
C
 Sure

 
D
 Mushaf