Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Selvi
100 puan ile Şevval Meryem ÇELİK
100 puan ile Ela balcı

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem Genel Değerlendirme Testi-2


1

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için söylenemez?

     
 
A
 İslam dininin temel kaynağıdır

 
B
 Hz Muhammed (sav)’e gönderilmiştir

 
C
 Son ilahi kitaptır

 
D
 Peygamberimizin sözlerinden oluşur


2

Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?

     
 
A
 Kız çocuklarını diri diri gömerek öldürürlerdi

 
B
 Zayıflar ve yoksullar sürekli gözetilirdi

 
C
 İçki ve kumar aşırı derecede yaygınlaşmıştı

 
D
 İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapardı


3

Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. (Bakara,186) Yukarıdaki ayet aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

     
 
A
 Kur’an’da insan insan ilişkisi

 
B
 Kur’an’da evren Allah ilişkisi

 
C
 Kur’an’da insan Allah ilişkisi

 
D
 Kur’an’da evren insan ilişkisi


4

Murat, öğretmenine karşı saygılı gözükürken, arkasından onu kötüleyen sözler söylemektedir.Siz Murat’a aşağıdakilerden hangisini söylersiniz?

     
 
A
 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

 
B
 Ya hayır konuş ya da sus

 
C
 Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol

 
D
 Ne ekersen onu biçersin


5

Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?

     
 
A
 Çevreyi temizlemek

 
B
 Elleri yıkamak

 
C
 Kötü söz ve davranışlardan uzak durmak

 
D
 Yüzü yıkamak


6

Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili hadislere örnek değildir?

     
 
A
 Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha üstün bir hediye veremez

 
B
 En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır

 
C
 İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi selam vermeyendir

 
D
 Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın


7

Hazreti Muhammed’e (s.a.v) gelen ilk vahiy ne olmuştur?

     
 
A
 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 
B
 De ki: O Allah birdir

 
C
 Kalk ve insanları uyar!

 
D
 Oku ! Yaratan Rab’binin adıyla oku!


8

Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşlik ilişkisinin dayandığı değerlerden biri olamaz?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Kıskançlık

 
C
 Saygı

 
D
 Fedakarlık


9

Türk toplumunda en çok neye değer verilir?

     
 
A
 Aileye

 
B
 Paraya

 
C
 Eşyaya

 
D
 Komşuya


10

Her yıl nisan ayında düzenlenen “Kutlu Doğum Haftası” kimin doğum günü için yapılmaktadır?

     
 
A
 Hz. Ebubekir

 
B
 Mimar Sinan

 
C
 Hz. Muhammed

 
D
 Mevlana


11

Hz Muhammed’in doğduğu toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Haksız kazanç ve zulüm yaygındı

 
B
 İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı

 
C
 Kadın ve kız çocuklarına çok değer verilirdi

 
D
 İnsanlar kabileler halinde yaşıyorlardı


12

I. Onları yaratmış olması

II. Evrende mükemmel bir düzen kurması

III. İnsanları iyiliğe doruya yönlendirmek için peygamberler ve kutsal kitaplar göndermesi

Yukarıdaki ifadelerde belirtilenlerden hangisi ya da hangileri,  Allah’ın kullarını  sevdiğini gösterir?

     
 
A
 I, II ve III

 
B
 Yalnız I

 
C
 Yalnız II

 
D
 II ve III


13

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin kurulmasını engelleyen bir davranıştır?

     
 
A
 Birinin hatasını başka birine anlatmak

 
B
 Bir kimseyi hatasını düzeltmesi için uyarmak

 
C
 Bir kimsenin hata yapmasını önlemek

 
D
 Bir kimsenin haksızlığa uğramasına engel olmak


14

“……… cennete giremezsiniz. birbirinizi …… tam iman etmiş olmazsınız” hadisi tamamlayınız?

     
 
A
 iman etmedikçe – sevmedikçe

 
B
 güzel söz söylemedikçe - korumadıkça

 
C
 iman etmedikçe – kıskanmadıkça

 
D
 temiz olmadıkça – affetmedikçe


15

I-Yaşamaktan zevk almamızı sağlaması

II-Varlıklarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlaması

III- Doğayı ve canlıları  korumaya yönlendirmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, sevginin Allah’ın bize verdiği bir nimet olduğunun kanıtıdır?

     
 
A
 I – II

 
B
 I - III

 
C
 II –III

 
D
 I - II - III


16

“Yüce Allah’ın ilahi mesajlarını insanlara bildirmesi, ilk peygamber Hz. ……………….. ile başlamış, son peygamber Hz. ……………….. ile sona ermiştir.”

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

     
 
A
 Hz. İsa – Hz. Muhammed

 
B
 Hz. Musa – Hz. İsa

 
C
 Hz. Muhammed – Hz. İsa

 
D
 Hz. Âdem – Hz. Muhammed


17

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa süreleri aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Fatiha- Kevser

 
B
 Bakara-Nâs

 
C
 Bakara-Kevser

 
D
 Fatiha-Bakara


18

“Kur’an-ı Kerim’de her biri   _______   sayfadan oluşan      30 _________ bulunur.“

Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur?

     
 
A
 20 - ayet

 
B
 20 – cüz

 
C
 30 - cüz

 
D
 30 - ayet


19

Peygamberimiz bir hadisinde “Müminler iman yönünden en olgunları .............................. en iyi olanlardır.”
buyurmuştur. Hadiste boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?

     
 
A
 fizik olarak

 
B
 maddiyatça

 
C
 ailece

 
D
 ahlaken


20

Kur’an-ı Kerim’in peygamberimize gönderilmeye başladığı gece aşağıdakilerden hangisidir? 

     
 
A
 Kadir Gecesi

 
B
 Miraç Kandili

 
C
 Berat Kandili

 
D
 Mevlit Kandili