Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Damla
100 puan ile Adsız
100 puan ile Murat Paşa

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-1


1

İnsanların adalet ve hukukla elde ettiği kazançlara ne denir?

     
 
A
 rol

 
B
 hak

 
C
 sorumluluk

 
D
 iş birliği


2

İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

     
 
A
 İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye

 
B
 Sorumluluklarını yerine getirmeye

 
C
 Tasarruflu olmaya

 
D
 Başkalarının haklarına zarar vermemeye


3

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

     
 
A
 Eğitim

 
B
 Askerlik

 
C
 Barınma

 
D
 Sağlık


4

İnsanları temel hak ve hürriyetlerini kullanması devlet tarafından aşağıdaki durumların hangisinde durdurulmaz?

     
 
A
 Bayram Kutlaması

 
B
 Seferberlik Hali

 
C
 Savaş Hali

 
D
 Olağanüstü Hal


5

Aşağıdaki resim bize verilmiş olan haklardan hangisiyle ilgilidir?

     
 
A
 Eğitim

 
B
 Sağlık

 
C
 Güvenlik

 
D
 Barınma


6

Çocukların temel hak ve özgürlükleri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

     
 
A
 Brüksel Toplantısı

 
B
 Çocuk Hakları Sözleşmesi

 
C
 Lozan Antlaşması

 
D
 İnsan Hakları Bildirgesi


7

Türkler başkalarının düşüncelerine saygı gösterir. Herkesi kendisi gibi düşünmeye kendisi gibi davranmaya zorlamaz.

Bu, Türk milletinin hangi özelliğidir?

     
 
A
 hoşgörülü olmak

 
B
 çalışkanlık

 
C
 doğruluk

 
D
 yardım severlik


8

İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır?

     
 
A
 Eğitim alanında başarılı olunur

 
B
 Devlete güven artar

 
C
 Sınıf farklılıkları oluşur

 
D
 Sanayi gelişir


9

Devlet aşağıdaki haklardan hangisini çocuklara vermemiştir?

     
 
A
 Eğitim öğretim hakkı

 
B
 Çalışma hakkı

 
C
 Güvenlik hakkı

 
D
 Sağlık Hakkı


10

Hak: Adaletin bir canlıya sağladığı kazanç.

Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.

Tanımdan yararlanarak eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Dişlerimizi fırçalamak-Hak

 
B
 Ödevlerimizi yapmak- Sorumluluk

 
C
 Trafik kurallarına uymak-Sorumluluk

 
D
 Savaştan korunmak- Hak


11

Oyun oynamak benim................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................’dır.

 Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır?

     
 
A
 grup- hak

 
B
 hak-sorumluluk

 
C
 grup-rol

 
D
 rol-hak


12

Sürekli ders çalışmalısın. Başka bir uğraşın olamaz.

Bu çocuğun hangi hakkının ihlal edildiğinden söz edemeyiz?

     
 
A
 yaşama

 
B
 dinlenme

 
C
 oyun oynama

 
D
 eğlenme


13

“Çocuk Hakları Sözleşmesi”1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Türkiye bu sözleşmeyi 1995 yılında imzaladı. Bu sözleşmeyle çocukların karşı karşıya oldukları haksızlıkları çözerek iyi bir gelecek sağlamaya çalışılmıştır.Sözleşmeyi 191 ülke kabul etmiştir.

Mehmet öğretmen, öğrencilerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dair soruları yanıtlamıştır.

Buna göre öğrenciler hangi soruyu sormuş olamaz?

     
 
A
 Kaç yılında kim tarafından kabul edildi?

 
B
 Türkiye ne zaman kabul etti?

 
C
 Sözleşmenin amacı nedir?

 
D
 Kaç maddeden oluşuyor?


14

Aşağıdakilerden hangisi her çocuğun sahip olması gereken haklarından biri değildir?

     
 
A
 Eğitim görme

 
B
 Milletvekili seçilme

 
C
 Anne ve baba ile birlikte yaşama

 
D
 Sağlıklı bir çevrede yaşama


15

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?

     
 
A
 Okulun yönetilmesi sorumluluğumuz

 
B
 Doğal çevreye karşı sorumluluklarımız

 
C
 Yakın çevremize karşı sorumluluklarımız

 
D
 Ortak miraslarımızı korumaya karşı sorumluluklarımız


16

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?

     
 
A
 Özgürlük

 
B
 Kardeşlik

 
C
 Bencillik

 
D
 Dostluk


17

Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar?

     
 
A
 Bir yaşından itibaren

 
B
 Doğuştan itibaren

 
C
 Anne karnında

 
D
 Okula başlayınca


18

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?

     
 
A
 İnsanların doğuştan kazandığı haklardır

 
B
 Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir

 
C
 Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez

 
D
 Tüm insanlar için geçerlidir haklardır


19

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşa­ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Haklıysak hakkımızı almak için istediği¬miz her şeyi yapabiliriz

 
B
 Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır

 
C
 Başkalarının haklarını çiğnemek özgür¬lük değildir

 
D
 Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar ge¬lirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır


20

‘Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.’Verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? 

     
 
A
 Özgürlük

 
B
 Hoşgörü

 
C
 Sorumluluk

 
D
 Adalet