Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile cristiano ronaldo
100 puan ile cristiano ronaldo
100 puan ile Murat Paşa

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-2


1

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri de vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre; akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi  hangisini daha çok yapar? 

     
 
A
 İnsanların yararına çalışır

 
B
 Yaşlılara ve engellilere yardım eder

 
C
 Fakir ve kimsesizlere yardım eder

 
D
 Çıkarı için yalan söyler


2

“Sınıfta düşüncelerini paylaşmasakta herkes istediğini söylemekte serbesttir” Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?

     
 
A
 Basın özgürlüğü

 
B
 Düşünce özgürlüğü

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Din ve vicdan özgürlüğü


3

Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.

Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?

     
 
A
 Hoşgörü

 
B
 Sorumluluk

 
C
 Özgürlük

 
D
 Adalet


4

İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? 

     
 
A
 Soluk alıp verme

 
B
 Doğru ile yanlışı ayırt eder

 
C
 Sıcakta terleme

 
D
 Soğuk havada titreme


5

Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur?

     
 
A
 16

 
B
 17

 
C
 18

 
D
 19


6

Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kulanmıştır?

     
 
A
 Seçme hakkı

 
B
 Seçilme hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


7

Mahallemizde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir amca hayatını kaybetmesi, hangi temel hakla ilgilidir?

     
 
A
 Seçme hakkı

 
B
 Mülkiyet hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


8

“Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?

     
 
A
 Okul hakkı

 
B
 Mülkiyet hakkı

 
C
 Yaşama hakkı

 
D
 Eğitim hakkı


9

Bir insanın kendine tarla almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır?

     
 
A
 Mülkiyet hakkı

 
B
 Seyahat hakkı

 
C
 Seçilme hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış  olarak gösterilemez?

     
 
A
 Anlaşmazlığa düştüğümüz kişi ile konuşarak sorunu çözmeye çalışmak

 
B
 Arkadaşlarımızın özel eşyalarını karıştırmamak

 
C
 Derste bir kişi konuşurken onun sözünü kesmeye çalışmak

 
D
 Hasta olan arkadaşımızın hastaneye götürülmesini sağlamak


11

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır

 
B
 İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır

 
C
 İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır

 
D
 İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır


12

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     
 
A
 Sadece doktorların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır

 
B
 Sadece milletvekillerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır

 
C
 Tüm insanların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır

 
D
 Sadece zenginlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır


13

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir?

     
 
A
 Başkalarını rahatsız etme hakkı

 
B
 Yaşama hakkı

 
C
 Kişi dokunulmazlığı hakkı

 
D
 Eğitim Hakkı


14

Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?

     
 
A
 Seçme seçilme hakkı

 
B
 Yaşama Hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Özel hayatın gizliliği hakkı


15

Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaştı?

     
 
A
 Para için

 
B
 Özgürlük hakkı için

 
C
 Yeni topraklar kazanmak için

 
D
 Haberleşme hakkı için


16

I- Aklının olması

II-Düşünebilmesi

III-Yürüyebilmesi

gibi becerilerinden hangisi ya da hangileri  insan değerli kılan özelliklerdendir.

     
 
A
 Yalnız I

 
B
 I ve II

 
C
 II ve III

 
D
 I,II ve III


17

Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? 

     
 
A
 Bireyin kendisi

 
B
 Ailesi

 
C
 Öğretmeni

 
D
 Devlet


18

İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar?

     
 
A
 Doğar

 
B
 Büyür

 
C
 Okula gider

 
D
 Geleceğine yön verir


19

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz?

     
 
A
 Sağlıklı yaşam hakkı

 
B
 Askerlik yapma hakkı

 
C
 Yeterli beslenme, barınma hakkı

 
D
 Eğitim görme hakkı


20

Kötüden kaynaklanan (çirkin-yanlış-zararlı-değersiz olan),insani değer olmayanlar hangi seçenektedir?

     
 
A
 Sevgi- Saygı

 
B
 Nefret-Ayrımcılık

 
C
 Özgürlük-Barış

 
D
 Yardımlaşma-Hoşgörü