Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile ALEX DE SOUZA
100 puan ile ALEX DE SOUZA
100 puan ile Murat Paşa

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-3


1

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 İyi-kötü ayrımını yapabilmek

 
B
 Soğuk havada titremek

 
C
 Sıcak havada terlemek

 
D
 Soluk alıp vermek


2

İnsan aşağıdakilerden hangisi akıl sayesinde yapmaz?

     
 
A
 İyi ile kötüyü ayırt etmesi

 
B
 Oksijensiz kalınca ölmesi

 
C
 Az ile çok olanı bilmesi

 
D
 Doğru ile yanlışı ayırt edebilmesi


3

İnsan,iyi-kötü ayrımını yapan aklının değil,”NEFRET” duygusunun etkisinde kalırsa aşağıdakilerden hangisini yönelir? 

     
 
A
 sevgi-dostluğa

 
B
 doğruluk-dürüstlüğe

 
C
 zulüm-düşmanlığa

 
D
 adalet-kardeşliğe


4

İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdansız olan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapar?

     
 
A
 İnsanların yararına çalışır

 
B
 Yaşlılara ve engellilere yardım eder

 
C
 Fakir ve kimsesizlere yardım eder

 
D
 Çıkarı için yalan söyler


5

Aşağıdakilerden hangisi akıl ve vicdan sahibi olan insanın “SEVGİ” duygusundan kaynaklanmaz?

     
 
A
 eşitlik-adalet

 
B
 güzel-doğru

 
C
 nefret-zarar

 
D
 sevgi-fayda


6

Aşağıdaki varlıkların hangisinin mülkiyet hakkı tek bir kişiye ait olabilir?

     
 
A
 otomobil

 
B
 okul

 
C
 ormanlar

 
D
 belediye otobüsü


7

İnsani değerler aşağıdakihangi  kavramları içermez?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Mutluluk

 
C
 Düşmanlık

 
D
 Huzur


8

İnsan akıl ve vicdan sahibi olduğu için yaptığı eylemlerden sorumludur…”

Akıl ve vicdan olmayan:Bebekler,akıl hastaları (deli)ve hayvanlar eylemlerinden sorumlu değillerdir.

Buna göre aşağıda verilen olaylarda eylemi yapan varlık sorumsuzluk yapmıştır denilebilir?

     
 
A
 Tilkinin karganın peynirini yemesi

 
B
 Fakir bir adamın geçinmek için çalışması

 
C
 Akıl sağlığı olmayan zengin birinin fakirlere yardım etmemesi

 
D
 Zengin bir adamın fakirlere yardım etmemesi


9

I-Akıl

II-Vicdan

III-Para

IV-Sevgi

İnsan,insani değerleri yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sayesinde üretebilir?

     
 
A
 Yalınızca I

 
B
 I-II

 
C
 I-II-IV

 
D
 Hepsi


10

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk bir hakkı değildir?

     
 
A
 Seçimlerde oy kullanmak hakkı

 
B
 Eğitim görme hakkı

 
C
 Beslenme hakkı

 
D
 Sağlık hakkı


11

Aşağıdaki şemada insanı insan yapan değerler verilmiştirBuna göre ? ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz

     
 
A
 Kardeşlik

 
B
 Bencillik

 
C
 Dostluk

 
D
 Özgürlük


12

●-Yaşama Hakkı   ⃝-Futbol    ∆-Eşitlik    Ω-Özgürlük

Herhangi bir yerde insan haklarının olabilmesi ya da gerçekleşebilmesi için yukarıda verilen hak- ilke ya da unsurların hangilerinin bir arada olması şarttır?

     
 
A
 ●-∆- Ω

 
B
 ∆- Ω

 
C
 ●-∆

 
D
 ●- ⃝-∆-Ω


13

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerden biri olamaz?

     
 
A
 Ülkeden ülkeye değişir

 
B
 Devredilemez,engellenemez,vazgeçilemez haklardır

 
C
 Tüm insanlar için geçerlidir

 
D
 Doğuştandır


14

İnsan haklarının kullanımı ne zaman başlar ne zaman biter?

     
 
A
 0-18 yaş arasında

 
B
 Doğum ile ölüm arasında

 
C
 18-60 yaş arasında

 
D
 60 yaşından sonra


15

“Hepimizin parmak izlerimiz, yeteneklerimiz, ilgi duyduğumuz şeyler, fiziksel özelliklerimiz farklıdır.”

Yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilecek yargı hangisidir?

     
 
A
 İnsanlar birbirine benzemezler

 
B
 İlgi alanları zamanla değişebilir

 
C
 En önemli farkımız parmak izimizdir

 
D
 Her birey özeldir


16

Herhangi bir sorunla karşılaştığımız zaman ilk tepkimiz aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

     
 
A
 Şiddete başvurmak

 
B
 Uzlaşmak

 
C
 Polise başvurmak

 
D
 Mahkemeye başvurmak


17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

     
 
A
 Özgürlük, her insanın istediği her şeyi sınırsızca yapabilmesidir

 
B
 Özgürlüğümüz, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter

 
C
 Hak aramak için her yolu kullanmalıyız

 
D
 Her insan hakkını kendine göre belirler


18

Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir?

     
 
A
 Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı

 
B
 Eğlence ve dinlenme için zamana sahip olma hakkı

 
C
 Yerli yersiz her şeyi söyleme hakkı

 
D
 Yaşama ve gelişme hakkı


19

Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

 
B
 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi

 
C
 Lozan Barış Antlaşması

 
D
 Mondros Ateşkes Antlaşması


20

Bir insanın kendine ev almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır?

     
 
A
 Mülkiyet hakkı

 
B
 Seyahat hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Seçilme hakkı