Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile ALEX DE SOUZA CR7
100 puan ile Murat Paşa
100 puan ile furkan

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-4


1

“Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?

     
 
A
 Ev hakkı

 
B
 Mülkiyet hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


2

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?                  

     
 
A
 Beslenme

 
B
 Barınma

 
C
 Düşünce ve İnanç

 
D
 Kanunlara uymama


3

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?

     
 
A
 İnsanların doğuştan kazandığı haklardır

 
B
 Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez

 
C
 Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir

 
D
 Tüm insanlar için geçerlidir


4

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar? 

     
 
A
 Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir

 
B
 Boş yere konuşmaktır

 
C
 Herhangi bir işe karışmamaktır

 
D
 Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir


5

Hak: Adaletin bir canlıya sağladığı kazanç.                            

Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.

Tanımdan yararlanarak eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?                                                    

     
 
A
 Ödevlerimizi yapmak- sorumluluk

 
B
 Trafik kurallarına uymak-sorumluluk

 
C
 Savaştan korunmak- Hak

 
D
 Dişlerimizi fırçalamak-Hak


6

İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?                                                      

     
 
A
 Soluk alıp verme

 
B
 Doğru ile yanlışı ayırt etme

 
C
 Sıcakta terleme

 
D
 Soğuk havada titreme


7

Oyun oynamak benim................’ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemek benim ............................’dur.                                      

Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır?

     
 
A
 Grup- Hak

 
B
 Hak- Sorumluluk

 
C
 Grup- Rol

 
D
 Rol- Hak


8

Hak, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle hareket eden insanlardan oluşan bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilemez?

     
 
A
 Düzen

 
B
 Huzur

 
C
 Güven

 
D
 Kargaşa


9

Aşağıdaki şemada insanı insan yapan değerler verilmiştir.Buna göre ? ile gösterilen yere  aşağıdakilerden  hangisi  getirilemez?                                        

     
 
A
 Özgürlük

 
B
 Kardeşlik

 
C
 Bencillik

 
D
 Dostluk


10

İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.                                                            

İnsanın 

I. Aklının olması,

II. Düşünebilmesi,

III. Yürüyebilmesi,

gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir? 

     
 
A
 I ve II

 
B
 Yalnız II

 
C
 Yalnız I

 
D
 I, II ve III


11

İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çevremize karşı sorumluluklarımızdan birisi  değildir?  

     
 
A
 Yerlere çöp atmamalıyız

 
B
 Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız

 
C
 Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız

 
D
 Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz


12

Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?   

     
 
A
 Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır

 
B
 Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir

 
C
 Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır

 
D
 Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.


13

Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?

     
 
A
 Seçme hakkı

 
B
 Seçilme hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


14

Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir?

     
 
A
 Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak

 
B
 Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek

 
C
 Evin alışverişini yapmak

 
D
 Her sabah yatağını düzeltmek


15

Aşağıdakilerden hangisi “canı yanmak” deyimi için yanlış bir ifadedir? 

     
 
A
 Bir insanın zarar gördüğünde duyduğu derin üzüntüdür

 
B
 Hak ve özgürlükleri ihlal edilen bir kişinin yaşadığı duygudur

 
C
 Düşünce, görüş ve hisleri önemsenmeyen insanın yaşadığı durumdur

 
D
 Sınavdaki başarısı nedeniyle takdir gören bir kimsenin yaşadığı duygudur


16

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır

 
B
 İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır

 
C
 İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır

 
D
 İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır


17

Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz?

     
 
A
 Her çocuğun eğitim hakkı vardır

 
B
 Çocuklar dinlenme ,boş zamanlarını değerlendirme, oyun oynama ve eğlenme hakkına sahi

 
C
 Her çocuk onu yormayacak işlerde zorla çalıştırılabilir

 
D
 Her çocuk isim alma ve vatandaşlık hakkına sahiptir


18

Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir?

     
 
A
 İnsan hakları

 
B
 Çocuk Hakları

 
C
 Temel haklar

 
D
 Ödev


19

Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır?

     
 
A
 Bireyin kendisi

 
B
 Devlet

 
C
 Ailesi

 
D
 Öğretmeni


20

Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?

     
 
A
 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

 
B
 Kızılay

 
C
 Yeşilay

 
D
 Yardım Sevenler Derneği