Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Murat kurşun
100 puan ile furkan
100 puan ile ibrahim emre pala

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-7


1

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden değildir?

     
 
A
 Özgürlük

 
B
 Bencillik

 
C
 Saygı

 
D
 Sevgi


2

Aşağıdakilerden hangisi en temel hakkımızdır?

     
 
A
 Yaşama hakkı

 
B
 Özgürlük

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 İfade özgürlüğü


3

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Birlikte yaşayabilmek için aynı ten rengine sahip olmalıyız

 
B
 Birlikte yaşayabilmek için bir yurda, vatana ihtiyacımız vardır

 
C
 Birlikte yaşayabilmek için ortak değerlerimize saygılı olmalıyız

 
D
 Birlikte yaşayabilmek için hoşgörülü ve farklılıklara saygılı olmalıyız


4

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?

     
 
A
 Başarılarını takdir etmek

 
B
 Dedikodusunu yapmak

 
C
 Saygı duymak

 
D
 Farklılıklarına karşı hoşgörülü olmak


5

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin çocukları için yerine getirebileceği sorumluluklar arasında değildir?

     
 
A
 Çocuklarının eğitimini sağlamak

 
B
 Çocuklarını bir işte çalıştırmak

 
C
 Çocuklarının dengeli beslenmesini sağlamak

 
D
 Çocuklarının güvenliğini sağlamak.


6

Sınıfta yere çöp atmamak,sınıfta koşturmamak,ders saatinde sınıfta hazır olmak, öğretmeni dinlemek gibi kurallar ne kuralıdır?

     
 
A
 Sınıf kuralları

 
B
 Ev kuralları

 
C
 Oyun kuralları

 
D
 Anayasa kuralları


7

Aşağıdakilerden hangisi siz çocukların haklarından birisidir

     
 
A
 Oyun oynama hakkı

 
B
 Otomobil kullanma hakkı

 
C
 Bir işte çalıştırılma hakkı

 
D
 Seçimlere katılma hakkı


8

Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı“ ne zaman başlar?

     
 
A
 İlkokula başlayınca

 
B
 Üniversiteyi kazanınca

 
C
 Doğduğumuzda

 
D
 Yürümeye başlayınca


9

Çağla altı yaşında okula başladı.” Çağla hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?   

     
 
A
 Haberleşme hakkı

 
B
 Mülkiyet hakkı

 
C
 Eğitim hakkı

 
D
 Yaşama hakkı


10

Aşağıdaki resimde Ahmet hangi hakkını kullanmaktadır?

     
 
A
 Eğitim hakkı

 
B
 Seyahat etme hakkı

 
C
 Sağlık hakkı

 
D
 Haberleşme hakkı


11

Temel haklara sahip olabilmemizin koşulu hangisidir?

     
 
A
 Çalışkan olmak

 
B
 Zengin olmak

 
C
 Erkek olmak

 
D
 İnsan olmak


12

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Akıllı ve vicdan sahibi olması

 
B
 Büyüyüp, gelişmesi

 
C
 Ses çıkarması

 
D
 Yemek yemesi


13

Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizden biri değildir?   

     
 
A
 Barınma hakkı

 
B
 Beslenme hakkı

 
C
 Yaşama hakkı

 
D
 İstediğini yapma hakkı


14

Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdandır?

     
 
A
 Sokak hayvanlarına yemek vermeliyiz

 
B
 Sıraya girerek alışveriş yapmalıyız

 
C
 Yatağımızı toplamalıyız

 
D
 Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz


15

Kardeşiniz size ait bir günlüğü, sizden izin almadan okursa hangi hakkınızı ihlal etmiş olur? 

     
 
A
 Eğitim alma hakkı

 
B
 Özel yaşamın gizliliği hakkı

 
C
 Haberleşme hakkı

 
D
 Boş zamanlarını istediği gibi değerlendirme hakkı


16

Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasından kim sorumludur?     

     
 
A
 Kendisi

 
B
 Ailesi

 
C
 Okulu

 
D
 Devlet


17

İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter?

     
 
A
 Doğumdan 18 yaşına kadar sürer

 
B
 18 yaşından başlayıp ölene kadar sürer

 
C
 Doğum ile başlar, ölüm ile biter

 
D
 Okula başlamasından okul bitene kadar sürer


18

İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde düşünerek yapabilir, bulabilir?

     
 
A
 Soluk alıp verme

 
B
 Soğuk havada titremek

 
C
 Sıcakta terleme

 
D
 Doğru ile yanlışı ayırt eder


19

Çocuk Hakları Sözleşmesine göre hangisi çocuk kabul edilir?

     
 
A
 Okullardaki tüm çocuklar

 
B
 20 yaşından küçük insanlar

 
C
 18 yaşından küçük insanlar

 
D
 11 yaşından küçük insanlar


20

Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki değerlerden hangisine daha uygundur?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Nefret

 
C
 Ayrımcılık

 
D
 Hoşgörü