Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Murat Kırtepe
100 puan ile Nisa Güldal Karaşal
100 puan ile HAVVA ÇAKICI

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-8


1

“ ……………………… kişinin herhangi bir dış zorlama olmadan kendi düşüncesine dayanarak karar vermesidir.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 hak

 
B
 özgürlük

 
C
 sorumluluk

 
D
 adalet


2

Öğretmenin “Filiz sorumluluk nedir?” sorusana Filiz’in yanıtı ne olmalıdır?

     
 
A
 Bir çocuğun ailesine maddi destek sağlaması

 
B
 İnsanın doğuştan elde ettiği haklar

 
C
 Her insanın üzerine düşen görevler

 
D
 İnsanın her istediğini elde etmesi


3

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir ortamda düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz hakkımızdır?

     
 
A
 Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

 
B
 Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

 
C
 Yaşama Hakkı

 
D
 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı


4

Aşağıdakilerden hangisi insanın kendisine karşı sorumlukları arasında yer almaz?

     
 
A
 Kötü alışkanlıklar edinmek

 
B
 Beden sağlığını korumak

 
C
 Kendini geliştirmek

 
D
 Zamanını verimli kullanmak


5

Aşağıdakilerden hangisi bir babanın ailesine karşı sorumlukları arasında yer alır?

     
 
A
 Çocuğunun ödevini yapmak

 
B
 En küçük çocuğu ile daha çok ilgilenmek

 
C
 Ailesinin geçimi için dilencilik yapmak

 
D
 Bir işte çalışıp para kazanmak


6

“İnsanlığın ortak mirası” olarak adlandırılan eserler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     
 
A
 Kıyafetler

 
B
 Arabalar

 
C
 Camiler

 
D
 Evler


7

Okula gönderilmeyen bir çocuk hangi hakkından yoksun bırakılmaktadır?

     
 
A
 Eğitim

 
B
 Yaşam

 
C
 Beslenme

 
D
 Oyun


8

Aile içinde çocukların hangi konularda söz söyleme hakkı olmayabilir?

     
 
A
 Babanın hangi işte çalışacağı

 
B
 Kendi odasının duvar rengi

 
C
 Tatil için gidilecek yer

 
D
 Akşam yemeği ne yapılacağı


9

Aşağıdaki çocuklardan hangisi haklarını kullanmakta daha zorlanır?

     
 
A
 Maddi olarak sıkıntı çekenler

 
B
 Ülkesinde savaş olanlar

 
C
 Her hangi fiziksel engeli olanlar

 
D
 Köyde yaşayanlar


10

Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki bireylerin birbirlerine karşı sorumlukları arasında yer almaz?

     
 
A
 Saygı

 
B
 Sevgi

 
C
 Hoşgörü

 
D
 Kavga


11

Çevresine karşı sorumlu olan bir insanın yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Parkta açık unutulan çeşmeyi kapatmak

 
B
 Yere çöp atanları uyarmak

 
C
 Arabasını çizen ağacın dalını kesmek

 
D
 Ambalaj atıklarını geri dönüşüme bırakmak


12

Aldığımız bir ürün hatalı çıktı. Satıcı ürünü geri almak veya para iadesinde bulunmak istemedi. Nereye başvurmamız gerekir?

     
 
A
 Zabıta Müdürlüğü

 
B
 Polis Merkezi

 
C
 Okul idaresi

 
D
 Tüketici Hakem Heyeti


13

Aşağıda yaşanan hangi olayda okul idaresine başvurmamız gerekir?

     
 
A
 Sınıf camı kırıldığı zaman

 
B
 Arkadaşım defterimi karaladığında

 
C
 Yere çöp atan bir öğrenci görünce

 
D
 Yere düşüp dizini acıtan bir öğrenci görünce


14

Diğer insanlarla birlikte yaşamak bize ne kazandırmaz?

     
 
A
 Sorumluluk duygusu

 
B
 Paylaşmanın önemi

 
C
 Sevgi ve saygı

 
D
 Özgürlüğün kısıtlanması


15

Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği toplumlarda ne tür sorunlar ortaya çıkar?

     
 
A
 İnsanların birbirine olan güveni artar

 
B
 Başkalarına karşı saygıyı öğreniriz

 
C
 İnsanlar birbiri ile tartışma içinde olur

 
D
 Yardımlaşmanın önemli olduğu bilinir


16

“Her çocuk eğitim görme………………..  sahiptir.” Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     
 
A
 sorumluluğuna

 
B
 hakkına

 
C
 isteğine

 
D
 görevine


17

Aşağıdakilerden hangisi bizim yönetim şeklimizdir?

     
 
A
 Krallık

 
B
 Padişahlık

 
C
 Cumhuriyet

 
D
 Halifelik


18

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özellikleri arasında yer almaz?

     
 
A
 Temelinde insan haklarına saygı vardır

 
B
 Halkın kendi kendini yönetebilir

 
C
 Herkes eşit haklara sahiptir

 
D
 Yönetim babadan oğla geçer


19

Aşağıdaki hangi durum bir başkasının hakkını ihlal etmeye örnektir?

     
 
A
 Kantin sırasında öne geçmeye çalışmak

 
B
 Yolda gördüğümüz teyzeye yardım etmek

 
C
 Engelli bir arkadaşımızı oyuna davet etmek

 
D
 Kitap okuyan kardeşimizin odasına girmemek


20

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımız arasında yer alır?

     
 
A
 Vücudumuzu temiz tutmak

 
B
 Çevremizi temiz tutmak

 
C
 Ödevlerimizi zamanında yapmak

 
D
 Kaldırımda bağırarak konuşmak