Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Nisa Güldal Karaşal
100 puan ile Zeynep Ela
100 puan ile Emir Menteş

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1.Dönem Değerlendirme Testi-9


1

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almaz?

     
 
A
 Düşünmeleri

 
B
 Çoğalmaları

 
C
 Beslenmeleri

 
D
 Hareket etmeleri


2

Aşağıdakilerden hangisi insanın sosyal bir canlı olduğunu kanıtlar?

     
 
A
 Büyümesi

 
B
 Düşünmesi

 
C
 Kabul görmeleri

 
D
 Duyguları olması


3

İnsanın teknolojik olarak ilerlemesi hangi özelliğinin göstergesidir?

     
 
A
 Sosyal bir canlı olması

 
B
 Konuşan bir canlı olması

 
C
 Duyguları olan bir canlı olması

 
D
 Düşünen bir canlı olması


4

I. İyiye yönelmek

II. Eşit davranmak

III. Çıkarlarını düşünmek

IV. Saygı göstermek

Yukarıdaki davranışlardan hangisi insanların erdemli olduğunu gösterir?

     
 
A
 I, II, III

 
B
 II, III

 
C
 III, IV

 
D
 I, II, IV


5

Kimlik kartı kimlere verilir?

     
 
A
 Okula başlayan çocuklara

 
B
 Yeni doğan herkese

 
C
 18 yaşına gelen gençlere

 
D
 Askere giden erkeğe


6

Aşağıdaki haklardan hangisi tüm canlılar için ortaktır?

     
 
A
 Vatandaşlık

 
B
 Eğitim hakkı

 
C
 Düşünce özgürlüğü

 
D
 Yaşama hakkı


7

“Başkalarının yaşama şekline müdahale etmeden  kendi yaşamımıza yön verme özgürlüğüne……….. denir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

     
 
A
 hak

 
B
 özgürlük

 
C
 sorumluluk

 
D
 adalet


8

Sinan sınıfına gelen yeni öğrenci zenci olduğu için konuşmak istememiştir. Sinan’ın bu davranışı hangi ayrımcılığa girer?

     
 
A
 Din

 
B
 Dil

 
C
 Irk

 
D
 Cinsiyet


9

Aşağıdaki haklardan hangisi sadece çocuklara özel haklar arasında yer alabilir?

     
 
A
 Dinleme hakkı

 
B
 Katılım hakkı

 
C
 Yaşama hakkı

 
D
 Oyun hakkı


10

Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumluluklarımız arasında yer almaz?

     
 
A
 Yaşadığımız yeri temiz tutmak

 
B
 Doğal varlıklara zarar vermemek

 
C
 Ödevleri zamanında yapmak

 
D
 Doğal kaynakları bilinçli kullanmak


11

“Kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerinde tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır.”

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 Temel haklar

 
B
 Çocuk hakları

 
C
 Yaşama hakkı

 
D
 Özgürlük


12

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları amaçları arasında yer almaz?

     
 
A
 Özgürce yaşamak

 
B
 Eşitlik ilkesi

 
C
 Onurlu yaşamak

 
D
 Bencil olmak


13

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

     
 
A
 Herkesin eşit haklara sahip olması

 
B
 Düşüncelerini söyleme özgürlüğü olması

 
C
 Yönetimin tek elde toplanması

 
D
 Seçme ve seçilme hakkı olması


14

Aşağıdakilerden hangisi sınıf arkadaşlarımız ile farklılıklarımız arasında yer almayabilir?

     
 
A
 ilgimiz

 
B
 yaşımız

 
C
 yeteneğimiz

 
D
 düşüncelerimiz


15

“Her çocuk eşit haklara sahiptir. Ama bu haklarını eşit olarak kullanamaz.” Hangi ortamda yaşayan çocuk haklarını daha az kullanır?

     
 
A
 Maddi durumu iyi olmayan bir ailede

 
B
 Savaş olan bir ülkede

 
C
 Göçebe hayatı yaşayan bir ortamda

 
D
 Yetiştirme yurdunda yaşayanda


16

Aşağıdakilerden hangisi hak aradığımız kurumlar arasında yer almaz?

     
 
A
 Kütüphaneler

 
B
 Okul Meclisleri

 
C
 Kamu denetçiler Kurumu

 
D
 Tüketici Hakları Mahkemesi


17

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel farklılıklarımız arasında yer almaz?

     
 
A
 boyumuz

 
B
 ilgilerimiz

 
C
 kilomuz

 
D
 saç rengimiz


18

İnsanların aynı olaylar karşısında farklı tepkiler vermesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

     
 
A
 İnsan ihtiyaçlarının aynı olması

 
B
 Duyguların ağır basması

 
C
 Bireylerin birbirinden faklı olması

 
D
 Olayların kabul edilebilirliği


19

Aşağıdaki davranışlardan hangisi adaletli davranışa uygundur?

     
 
A
 Tüm öğrencilerin oyuna katılması

 
B
 Grup liderinin ayrımcılık yapması

 
C
 Her gün aynı kişilerin nöbetçi olması

 
D
 Öğretmenin hep aynı kişiye söz hakkı vermesi


20

Adalet ve eşitliğin olmadığı bir sınıfta eğitim görmek seni nasıl etkiler?

     
 
A
 Daha başarılı olurum

 
B
 Arkadaşlara olan güvenim artar

 
C
 Öğretmene olan sevgim artar

 
D
 Öz güvenim sarsılır