Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Nisa Güldal Karaşal
100 puan ile Berkay Erva aslan :D
100 puan ile Berkay Erva aslan :D

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2.Dönem Değerlendirme Testi-2


1

I. Bilinçli     II. Duyarlı   III. Sorumluluk sahibi

Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi ya da hangileri aktif yurttaşın tanımında yer alır?

     
 
A
 Yalnız III

 
B
 I ve II

 
C
 II ve III

 
D
 I, II ve III


2

* 1. Aile    *2. Millet      *3. Devlet

Yukarıda belirtilen toplulukların gelişmişlik sıralaması hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

     
 
A
 1- 3- 2

 
B
 3- 1- 2

 
C
 2- 3- 1

 
D
 2- 1- 3


3

*Askerlik yapmak      *Seçimler katılmak       

 *Vergi vermek           *Kanunlara uymak

Belirtilenlerden kaç tanesi etkin yurttaşın özelliklerindendir?

     
 
A
 4

 
B
 3

 
C
 2

 
D
 1


4

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki ile ilişkilendirilemez?

     
 
A
 Sendikalar

 
B
 Sinemalar

 
C
 Vakıflar

 
D
 Dernekler


5

I. Ortak amaç       II. ortak din

III. ortak iş           IV. ortak tarih

“Yurt” konusunda anlatım yaparken belirtilenlerin hangilerinden bahsederiz?

     
 
A
 I- II- IV

 
B
 II- III

 
C
 I- II- III

 
D
 II- III- IV


6

“Devlet” kavramını somutlaştıranlar arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     
 
A
 Cumhurbaşkanı

 
B
 Bayrak

 
C
 Hoşgörü

 
D
 Milli Marş


7

Aşağıdakilerden hangisi bir vakıftır?

     
 
A
 AKUT

 
B
 TEMA

 
C
 KIZILAY

 
D
 YEŞİLAY


8

Ortak değerlerimizin beraberce kullanılmasıdır.

Bu tanım aşağıdakilerin hangisi ile eşleşir?

     
 
A
 Paylaşma

 
B
 Empati

 
C
 Kültür

 
D
 Miras


9

“Kültür” ile ilgili kavramlardan hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Ulusaldır

 
B
 Zamanla değişir

 
C
 Bütünleşmeyi sağlar

 
D
 Ortak değildir


10

Kilim----------- Adıyaman

Zeybek---------- Ege Bölgesi

Piyaz ------------    ?

Bu eşleştirmelere göre “?” olan yere hangi seçenek yazılmalıdır?

     
 
A
 Kars

 
B
 Konya

 
C
 Adana

 
D
 Antalya


11

Aşağıdakilerden hangisi yurttaşın, devlete karşı sorumluluğudur?

     
 
A
 Bölünmezliği sağlamak

 
B
 Vergi vermek

 
C
 Bağımsızlığı korumak

 
D
 Adaleti sağlamak


12

Aşağıdakilerden hangisi toplum içerisinde güzel ahlaklı ve temiz vicdanlı insanlar için kullanılan sıfatlardan biridir?

     
 
A
 Çıkarcı

 
B
 Örnek

 
C
 İki yüzlü

 
D
 Yalancı


13

Ortak bir tarihi geçmişe sahip olmak ve yaşam tarzındaki birlik beraberlik aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

     
 
A
 Dil birliği

 
B
 Irk birliği

 
C
 Yurt birliği

 
D
 Kültür birliği


14

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir.” Sözünün sahibi kimdir?

     
 
A
 Atatürk

 
B
 Kazım Karabekir

 
C
 İsmet İnönü

 
D
 Fevzi Çakmak


15

Birlikte yaşamayı düzenleyen kurumların başında aşağıdakilerden hangisi gelir?

     
 
A
 Devlet

 
B
 TBMM

 
C
 Anayasa Mahkemesi

 
D
 Bakanlar Kurulu


16

Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan ögelerden biri değildir?

     
 
A
 Toprak

 
B
 Dil

 
C
 Millet

 
D
 Kuvvet


17

Çeşitli konularda duyarlı bireylerin bir araya gelerek toplumun gereksinimlerine yanıt verebilmek amacıyla oluşturdukları kuruluşların genel adı nedir?

     
 
A
 Banka

 
B
 Sivil toplum kuruluşları

 
C
 Mahkeme

 
D
 TBMM


18

Belirli sınırlara sahip olan bir ülkede birlikte yaşayan halk topluluğuna ne ad verilir?

     
 
A
 Meclis

 
B
 Devlet

 
C
 Vakıf

 
D
 Millet


19

Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini kolaylaştırıcı etkenlerden biri değildir?

     
 
A
 Sevgi

 
B
 Saygı

 
C
 Zıtlaşma

 
D
 Hoşgörü


20

Yurttaş olma bilincine sahip olmak öncelikle aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?

     
 
A
 Rahat yaşayabilmek

 
B
 Yurttaş olmanın sorumluluğunu taşıyabilmek

 
C
 İyi eğitim görebilmek

 
D
 Huzurlu bir çalışma ortamı sağlayabilmek