Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile EGE TANRIVERDİ
100 puan ile Tayfun Emir Demirel
100 puan ile cemre

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4. Sınıf Matematik Ondalık Sayılar Konu Değerlendirme Testi-1


1

0,67 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir?

     
 
A
 Sıfır tam binde altmış yedi

 
B
 Sıfır tam yüzde altmış yedi

 
C
 Sıfır tam yüzde yetmiş altı

 
D
 Sıfır tam onda altmış yedi


2

Hangisi ”iki tam yüzde otuz altı” ondalık kesrinin yazılışıdır?

     
 
A
 2,036

 
B
 2,360

 
C
 2,0036

 
D
 2,36


3

37,15 ondalık kesri için hangisi doğrudur?

     
 
A
 Birler basamağında 7 vardır

 
B
 Onlar basamağında 7 vardır

 
C
 Onda birler basamağında 5 vardır

 
D
 Yüzde birler basamağında 1 vardır


4

Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?

     
 
A
 5,47

 
B
 5,07

 
C
 5,74

 
D
 5,04


5

7,9 - 9,20 - 6,26 - 9,30

Yukarıda verilen ondalık kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır?

     
 
A
 6,26 > 7,9 > 9,20 > 9,30

 
B
 7,9 > 6,26 > 9,20 > 9,30

 
C
 9,30 > 9,20 > 7,9 > 6,26

 
D
 9,30 > 9,20 > 6,26 > 7,9


6

Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?

     
 
A
 7,30

 
B
 7,20

 
C
 7,27

 
D
 7,74


7

Onlar basamağında 3, onda birler basamağında 2 ve birler basamağında 5 ,yüzde birler basamağında 8 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 35,28

 
B
 53,28

 
C
 28,35

 
D
 23,85


8

16,12 .... 16,09 ifadesinde noktalı yere hangi işaret yazılmalıdır?

     
 
A
 >

 
B
 <

 
C
 =

 
D
 -


9

33,24 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir?

     
 
A
 Otuz üç tam onda iki

 
B
 Otuz üç tam yüzde iki

 
C
 Otuz üç tam yüzde yirmi dört

 
D
 Otuz üç tam onda yirmi dört


10

72,64 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam hangisidir?

     
 
A
 7

 
B
 2

 
C
 6

 
D
 4


11

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     
 
A
 0,86 > 1,01

 
B
 4,25 < 4,08

 
C
 3,79 < 3,97

 
D
 6,77 > 6,78


12

23,64 ondalık kesrinin onlar basamağı ile yüzde birler basamağında bulunan rakamların sayı değeri toplamı kaçtır?

     
 
A
 5

 
B
 6

 
C
 7

 
D
 8


13

Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür?

     
 
A
 15,87

 
B
 22,34

 
C
 21,67

 
D
 25,02


14

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     
 
A
 3,42 > 3,73

 
B
 3,15 > 3,38

 
C
 10,12 > 10,21

 
D
 22,1 > 22,05


15

0,4 – 0,2 – 0,9
yukarıdaki ondalık sayıların karşılaştırılması hangi şıkta doğru verilmiştir?

     
 
A
 0,9 < 0,2 < 0,4

 
B
 0,9 > 0,2 > 0,4

 
C
 0,2 < 0,4 < 0,9

 
D
 0,2 > 0,4 > 0,9


16

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?

     
 
A
 11,20

 
B
 12,11

 
C
 11,21

 
D
 12,22


17

Sıfır tam yüzde on dört ondalık kesrin yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 0,114

 
B
 0,104

 
C
 0,014

 
D
 0,14


18

m > 5,73 olduğuna göre m en az kaç olabilir?

     
 
A
 3,72

 
B
 5,74

 
C
 0,74

 
D
 8,74


19

Kesrinin eşiti hangisidir?

     
 
A
 5,9

 
B
 0,59

 
C
 5,95

 
D
 5,09


20

Aşağıdaki şeklin ondalıklı kesir olarak yazılışı hangisidir?

     
 
A
 0,35

 
B
 13,5

 
C
 1,35

 
D
 0,13