Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 411.734Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Nisa Demir
100 puan ile mücahit yetik
100 puan ile Beyza Nur Duran

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Genel Değerlendirme Testi-1


1

Aşağıdakilerden hangi ya da hangileri bireysel farklılıklar arasında yer alır?

I. Jale’nin uykusunun gelmesi

II. Veli’nin güzel resim yapması

III. Sevil’in hızlı koşması

IV. Hande’nin karnının acıkması

     
 
A
 II ve III

 
B
 Sadece II

 
C
 I ve IV

 
D
 I – II – III – IV


2

Aşağıdakilerin hangisinde bireysel farklılıklarından söz edilmiştir? 

     
 
A
 Nurgül ve Selma aynı yaşta iki öğrencidir

 
B
 Nurgül’ün nüfuz cüzdanı da Selma’nın ki ile aynı renktedir

 
C
 Bu imtihandan yüz almak için hepimiz çok çalıştık

 
D
 Sınıfın en uzun boylu çocuğu Enes’tir


3

Kardeşim Handan, benim ikizimdir.

Candan’ın verdiği bilgiye göre aşağıda verilen nüfus bilgilerinden hangisi farklıdır?

     
 
A
 Doğum yeri

 
B
 Doğum tarihi

 
C
 T.C. Kimlik numarası

 
D
 Anne adı


4

“İnsanların davranışlarına bakarak duygularını anlayabiliriz.” Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen davranış-duygu eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır?

     
 
A
 Ağlamak – Üzüntü

 
B
 Bağırmak – Öfke

 
C
 Kaş Çatmak – Sevinç

 
D
 Gülmek – Mutluluk


5

Aşağıdaki davranışlardan hangileri olumlu değildir?

     
 
A
 II – III – VI

 
B
 I – II

 
C
 I – IV – V

 
D
 IV – VI


6

Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?

     
 
A
 Anne adı

 
B
 Ev adresi

 
C
 Doğum yeri

 
D
 Nüfusta kayıtlı olduğu il


7

Hayatımızla ilgili bazı bilgiler verirken yaşadığımız önemli olayları da aktarırız. Fakat bunları aktarırken gelişigüzel aktarmak yerine belirli bir sıraya koyarız.

Bunun gibi olayların ve durumların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir?
     
 
A
 Etkinlik

 
B
 Kronoloji

 
C
 Soyağacı

 
D
 Duyarlılık


8

Mustafa Kemal Atatürk’ün,Kurtuluş Savaşı sürecini başlatmak,Türk Halkı’nı bilinçlendirmek için çalışmalar yaptığı yerler, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

     
 
A
 Havza-Kayseri-Eskişehir-Sivas

 
B
 Havza-Amasya-Erzurum-Sivas

 
C
 Hatay-Amasya-Erzurum-Samsun

 
D
 Amasya-Sivas-Antalya-Ordu


9

I. Manastır Askeri İdadisi.

II. Şemsi Efendi Okulu.

III. İstanbul Harp Akademisi.

IV. Selanik Askeri Rüştiyesi.

Yukarıda Atatürk’ün gittiği bazı okullar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu okulların doğru sıralanışıdır?

     
 
A
 II – IV – I – III

 
B
 I – II – III – IV

 
C
 IV – III – II – I

 
D
 II – IV – III – I


10

Aynı aileden olan bireylerin yakınlık derecesini gösteren şema aşağıda gösterilmiştir.

Bu şemanın adı nedir?
     
 
A
 Soy kütüğü

 
B
 Aile kütüğü

 
C
 Soy ağacı

 
D
 Aile tutanağı


11

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelir. Oradan Havza ve Amasya’ya geçerek birer genelge yayımlar. Daha sonra Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenler. Sizce Mustafa Kemal’in amacı ne olabilir?

     
 
A
 Ziyaret ettiği şehirleri denetlemek

 
B
 Ordumuz için asker toparlamak

 
C
 Halkın elindeki silahları toplamak

 
D
 İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek


12

Arkadaşım cetvelimi izinsiz kullandı ve kırdı. Çok kızdım. Bir daha onunla konuşmayacağımı söyledim. Annem bu davranışımı onaylamadı ve çözüm için bir anahtar sözcük söyledi.

Sizce o sözcük ne olabilir?
     
 
A
 Saygı

 
B
 Kıskançlık

 
C
 Hoşgörü

 
D
 Sevinç


13

Okulun bahçesinde flütümü kaybettim. Çok aramama rağmen bulamadım. Çok üzülüyorum. Çünkü flütü bana dayım hediye etmişti.

Kenan’ın sınıf arkadaşları bu duruma farklı tepkiler gösterirler. Bu tepkilerden hangisi Kenan’ın duygu ve düşüncelerinin saygıyla karşılanmadığına örnek olarak gösterilebilir?


     
 
A
 Okulun ilan tahtasına yazalım, bulan getirir

 
B
 Flütü belki de evde unutmuşsundur

 
C
 Ne de değerli flütün varmış

 
D
 Üzülme, bahçede dolaşan öğrencilerden biri mutlaka bulur


14

İnsanları ilk bakışta hangi özelliklerine bakarak ayırt edebiliriz?

     
 
A
 Fiziksel özelliklerine

 
B
 Kişilik özelliklerine

 
C
 Zihinsel özelliklerine

 
D
 Duygusal özelliklerine


15

“Size ben taarruz, emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman

zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir."

Mustafa Kemal Atatürk, yukarıdaki emri aşağıdaki cephelerden hangisinde vermiştir?

     
 
A
 Doğu Cephesi

 
B
 Galiçya Cephesi

 
C
 Suriye Cephesi

 
D
 Çanakkale Cephesi


16

Türkler, geçmişte oynadıkları oyunlarından bazılarını oynamaya devam etmişler, bazılarınıda unutmuşlardır.    

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geçmişten günümüze kadar oynadığı geleneksel oyunlara bir örnektir

     
 
A
 Futbol

 
B
 Güreş

 
C
 Masa tenisi

 
D
 Voleybol


17

Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında bulunmaz?

     
 
A
 Dedemiz

 
B
 Annemiz

 
C
 Öğretmenimiz

 
D
 Amcamız


18

Aşağıdakilerden hangisi geçmişten getirdiğimiz kültür öğelerimizden biri değildir?

     
 
A
 Halk oyunları

 
B
 Türküler

 
C
 El sanatları

 
D
 Maskeli balo


19

“Erzurum ili ve yöresinde oynanan bir oyundur.At üzerindeki oyuncular ellerindeki sopaları fırlatarak diğer oyuncuları vurmaya çalışırlar.” 

Açıklaması yapılan oyun hangisidir? 

     
 
A
 Deve güreşi

 
B
 Cirit

 
C
 Yağlı güreş

 
D
 Bezirganbaşı


20

Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili değildir?

     
 
A
 Tatil yapmak

 
B
 Düğünlerde yöresel kıyafetler giymek

 
C
 Düğünde kına gecesi yapmak

 
D
 Ramazan bayramında misafirlere şeker ikram etmek