Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 409.031Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Bok
100 puan ile remzi............al
100 puan ile Ömer Fatih Aydemir

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Dönemi Değerlendirme Testi-1


1

Milli Mücadele’yi başlatan tarihi olay hangisidir?

     
 
A
 Cumhuriyetin ilanı

 
B
 Atatürk’ün Samsun’a çıkması

 
C
 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi

 
D
 TBMM’nin açılışı


2

Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı mücadele eden komutan kimdir?

     
 
A
 İsmet İnönü

 
B
 Şahin Bey

 
C
 Kazım Karabekir

 
D
 Fethi Paşa


3

I. Manastır Askeri Lisesi

II. İstanbul Harp Okulu

III. Mahalle Mektebi

IV. Selanik Askeri Rüştiyesi

V. Şemsi Efendi İlkokulu

VI. Harp Akademisi

Atatürk’ün gittiği okulların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 III-V-I-II-IV-VI

 
B
 III-V-IV-VI-I-II

 
C
 V-III-IV-VI-II-I

 
D
 III-V-IV-I-II-VI


4

Milli Mücadele’nin sonunda hangi antlaşma ile yurdumuzun sınırları belirlenmiştir?

     
 
A
 Mondros Ateşkes Antlaşması

 
B
 Lozan Barış Antlaşması

 
C
 Mudanya Ateşkes Antlaşması

 
D
 Ankara Antlaşması


5

Aşağıdaki savaşlardan hangisi 1. Dünya Savaşı içinde yaptığımız savaşlardan biridir?

     
 
A
 Çanakkale Savaşı

 
B
 Trablusgarp Savaşı

 
C
 Kurtuluş Savaşı

 
D
 Ankara Savaşı


6

I. Mudanya Ateşkes Antlaşması

II. İzmir’in İşgali

III. Atatürk’ün Samsun’a Çıkması

IV. Erzurum Kongresi

V. Sakarya Savaşı

Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralandığında hangi seçenekteki sıralama doğru olur?

     
 
A
 II-III-IV-V-I

 
B
 III-IV-V-I-II

 
C
 IV-V-II-III-I

 
D
 II-III-V-IV-I


7

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda savaşan çocuk kahramanlarından biri değildir?

     
 
A
 Şekerci Ökkeş

 
B
 Bombacı Ahmet

 
C
 Piyade Cemal

 
D
 Etlioğlu Ahmet Duran


8

Milli Mücadele’de milletimizin en büyük gücü aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

     
 
A
 Donanma ve ordunun gelişmiş olması

 
B
 Düşman kuvvetlerinin sayıca yetersiz olması

 
C
 Milletin birlik ve beraberlik içinde olması

 
D
 Dış ülkelerden yardım alınması


9

Bir millet, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Atatürk’ün yukarıdaki sözü hangi konudaki görüşüyle ilgilidir?                                      

     
 
A
 Dayanışma

 
B
 Hoşgörü

 
C
 Duyarlılık

 
D
 Cesaret


10

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde yapılan savaşlardan biri değildir?

     
 
A
 Balkan Savaşı

 
B
 Birinci İnönü Savaşı

 
C
 İkinci İnönü Savaşı

 
D
 Sakarya Meydan Savaşı


11

Birinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz hangi devlete karşı yapılmıştır?

     
 
A
 İngiltere

 
B
 Yunanistan

 
C
 İtalye

 
D
 Fransa


12

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız günde hangi tarihi olay gerçekleşmiştir?

     
 
A
 Cumhuriyet ilan edilmiştir

 
B
 TBMM açılmıştır

 
C
 Atatürk Samsun’a çıkmıştır

 
D
 İzmir kurtulmuştur


13

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılmıştır?

     
 
A
 Sevr Antlaşması

 
B
 Versay Antlaşması

 
C
 Lozan Barış Antlaşması

 
D
 Mudanya Ateşkes Antlaşması


14

I. Sivas Kongresi’nin yapılması

II. Atatürk’ün Samsun’a çıkması

III. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması

IV. Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi

 

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

     
 
A
 I-III-II-IV

 
B
 II-I-IV-III

 
C
 I-II-III-IV

 
D
 III-I-II-IV


15

23 Nisan tarihinde hangi önemli olay gerçekleştirilmiştir?

     
 
A
 Cumhuriyet ilan edilmiştir

 
B
 TBMM açılmıştır

 
C
 Atatürk Samsun’a çıkmıştır

 
D
 Milli Mücadele kazanılmıştır


16

Kazım Karabekir Paşa hangi cephede komutanlık yapmıştır?

     
 
A
 Kuzey

 
B
 Güney

 
C
 Doğu

 
D
 Batı


17

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolünü tam olarak açıklamıştır?

     
 
A
 Atatürk savaş tekniklerini çok iyi biliyordu

 
B
 Atatürk çok iyi bir devlet ve siyaset adamıydı

 
C
 Atatürk Türk milletini bir amaç etrafında toplamıştır

 
D
 Atatürk dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ediyordu


18

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan hangi antlaşmayla ülkemiz işgal edilmeye başlamıştır?

     
 
A
 Gümrü Antlaşması

 
B
 Ankara Antlaşması

 
C
 Lozan Barış Antlaşması

 
D
 Mondros Ateşkes Antlaşması


19

Aşağıdaki isimlerden hangisi Milli Mücadele döneminde savaşan kadın kahramanlarımızdan biri değildir?

     
 
A
 Halide Edip

 
B
 Kara Fatma

 
C
 Hürrem Sultan

 
D
 Nene Hatun


20

Mondros Ateşkes Antlaşması ile İstanbul ve Boğazlar İtilaf Devletleri adına hangi ülke tarafından işgal edildi?

     
 
A
 Fransa

 
B
 İngiltere

 
C
 Ermenistan

 
D
 Rusya