Son Çözülen Testler
En Çok Çözülen Testler
Online Test İstatistik
Test Sayısı : 731
Soru Sayısı : 10.952
Testlerin Çözülme Sayısı : 408.904Adınızı Yazmazsanız Testiniz Değerlendirilmeye Alınmayacaktır !!!

Boş bırakmak istediğiniz sorularda hiçbir şık işaretlemeyiniz !!!

En Yüksek Puan Alan Son Üç Kişi

100 puan ile Eylül Nisa AYÇETİN
100 puan ile Eylül Nisa AYÇETİN
100 puan ile muhammet berat yılma

Adınız ve Soyadınız:

Microsoft Worda Aktarmak İçin Tıklayınız

4. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Konu Testi-1


1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi gerçekleşmez?

     
 
A
 boyun

 
B
 gönül

 
C
 ağız

 
D
 kağıt


2

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilk sırada yer alır?

     
 
A
 müdür

 
B
 müzik

 
C
 mühendis

 
D
 mülk


3

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmuştur?

     
 
A
 ağaçta

 
B
 yatağı

 
C
 güzeller

 
D
 boynu


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?

     
 
A
 Çocukça davranıyorsun

 
B
 Öğretmenimiz konuşuyor

 
C
 Yolun ortasında bekliyordu

 
D
 Dışardan kuş sesleri geliyor


5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?

     
 
A
 İçeriden sesler geliyordu

 
B
 Ağacın gölgesinde öylece oturduk

 
C
 Onunla geçen hafta görüştük

 
D
 Bankaya kadar yürüdük


6

Aşağıdaki kelimeler sözlük sıralamasına konulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur?

     
 
A
 otobüs

 
B
 okul

 
C
 oyuncak

 
D
 odun


7

Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde herhangi bir ses olayı gerçekleşmez?

     
 
A
 kitap

 
B
 gönül

 
C
 yatak

 
D
 bıçak


8

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?

     
 
A
 yedişer

 
B
 ağzı

 
C
 içeriye

 
D
 sırası


9

"Kitabın kapağını açtık. İkinci konuyu okumaya başladık." cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

     
 
A
 Kaynaştırma harfi

 
B
 Ünsüz benzeşmesi

 
C
 Ünlü düşmesi

 
D
 Ünsüz yumuşaması


10

Verilen sözcüklerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?

     
 
A
 kaşık

 
B
 gözlük

 
C
 çiçek

 
D
 kitap


11

"Seni daha iyi duyabilmek için yavrum!" Yandaki cümlede geçen sözcüklerden hangisi ünlü harfle başlayıp ünlü harfle bitmiştir?

     
 
A
 seni

 
B
 iyi

 
C
 için

 
D
 daha


12

Kalın Ünlüler: a, ı, o, u İnce Ünlüler: e, i, ö, ü Büyük Ünlü Uyumu; "kalınlık-incelik uyumudur. Yukarıda verilen bilgilerden faydalanarak, aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?

     
 
A
 Yarın babamla ava çıkacağız

 
B
 Öğretmen büyük ünlü uyumunu anlattı

 
C
 Tuğçe kumandayı bozdu

 
D
 Sonunda aradığımı buldum


13

"Zirveye doğru, adım adım ilerliyordu." cümlesinde sessiz harfle başlayıp sesli harfle biten sözcükler aşağıdakilerin hangisidir?

     
 
A
 zirveye-doğru

 
B
 adım-adım

 
C
 adım-ilerliyordu

 
D
 doğru-ilerliyordu


14

Aşağıdaki sözcüklerden büyük ünlü uyumu kuralına uygun olanını işaretleyiniz?

     
 
A
 elma

 
B
 enginar

 
C
 limon

 
D
 portakal


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına örnek olabilecek bir sözcük yoktur?

     
 
A
 Ocağı söndürmeyi unutma

 
B
 Bardaktaki sütü sana hazırladım

 
C
 Çocuktan al haberi

 
D
 Simitçi bizim sokaktan geçti


16

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerinden daha önce yer alır?

     
 
A
 ay

 
B
 ayak

 
C
 aykırı

 
D
 ayakkabı


17

Aşağıdakilerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına aykırıdır?

     
 
A
 gömlek

 
B
 çatı

 
C
 pamuk

 
D
 odun


18

Aşağıdaki sözcükler sözlükteki sıralamaya yerleştirildiğinde baştan ikinci sırada yer alacak kelime hangisidir?

     
 
A
 ağaç

 
B
 açı

 
C
 akıntı

 
D
 ada


19

Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıralamaya konulursa hangisi en sonda yer alır?

     
 
A
 iplik

 
B
 inci

 
C
 izci

 
D
 icra


20

"1. çakıl 2. çam 3. çalgı 4. çaba" Yanda verilen kelimeler sözlük sıralamasına göre dizildiğinde doğru sıralama hangi seçenekte olduğu gibi olmalıdır?

     
 
A
 4-1-3-2

 
B
 1-2-3-4

 
C
 4-2-1-3

 
D
 4-2-1-3