Site Sayacı

on Aktif : 9
users Bugün : 252
users Dün : 442
ip IP : 3.216.79.60


Uzak Çevre

Çevre değişkenleri bir davranışın güdüleyicisi olabileceği gibi, en-gelleyicisi de olabilir. Bu iki  yönlü  etki, hem yakın, hem de  uzak  çevreden  gelir.  Burada yakın çevre, öğrencinin her gün içinde bulunduğu çevre olarak alınmıştır: Sınıf, okul, aile, boş zaman geçirme alanları. Uzak  çevre,  onu  zaman  zaman  etkileyen diğer ögelerden oluşur. Bunlar, kendi toplumunun yaşama biçimlerinden, çeşitli araçlarla edindiği, diğer ülkelerin insanlarının yaşama biçimlerine kadar uzanır.

Birey ve kurumlann etkililik göstergelerinden  biri  de  kontrol  edebildiği ilişki çevresinin genişliğidir.  Okul ve öğretmenden beklenen, sınıf ve okulun olasınca uzak çevresini etkileyebilmesi olmalıdır.

Ülkelerin yaşama biçimlerindeki  farklar,  sınıftaki  öğrencilerin  davranış nedenlerinde  de  fark  oluşturur  (Hamilton  and  others,  1989:  556).  Bu  sonuç  bize, sınıftaki  bir  öğrencinin  davranışı  ile  uğraşan  bir  öğretmenin  gözetmesi  gereken etkenlerin ne kadar geniş bir çevreden geldiğini gösterir. Öğretmenin bu kadar geniş bir çevre için bile yapabileceği işler vardır: Olumsuz davranış örneklerini sergileyen basınyayın araçlarının ilgilileriyle, okul ve eğitim üst örgütleri düzeyinde iletişim kurularak, değiştirilmesine çalışılabilir. Bunun için aile ve ilgili diğer kurumlardan yardım istenebilir.

Sorunları uygar insanlar olarak çözmenin,  hakkını  yasal yollarla  arayıp  almanın örnekleri  yerine,  hakkını,  hatta  hakkı  olmayanı  bile  güç  kullanarak  alanların kahraman  olarak  yer  aldığı, kazandığı filmler,  eğitsel amaçlara ters bu davranışlar karşısında,  öğretmenin  çabalanna  fazla  başarı  şansı  tanımaz. Öğrencilerin, toplumsal yaşamda da karşılaşılan bu tür olumsuz örneklerden etkilenmemesi için, toplumsal yapı ve işleyiş, bu örneklere rastlanılmayan, rastlanıldığında da başanlı olamayacakları şekilde kurulmalıdır. Bu durum, eğitim ve sınıf yönetimi konusunda, ülke yöneticilerinin sorumluluk biçimlerinin de göstergesi olur.  


Sayfa Yazar: | Kaynak: | Gösterim: 2479