Site Sayacı

on Aktif : 60
users Bugün : 366
users Dün : 567
ip IP : 44.210.21.70

Davranış Ortamı Oluşturma

Sınıfın davranış ortamı, gevşekten katıya, çeşitli görünüşlerde olabilir.  Program

konu merkezli, öğretmen davranışı yetkeci, karar  ve  kurallar  öğretmence

konuşulmuşsa,  sınıf  katı yapılanmıştır.  Program  öğrenci merkezli, öğretmen

davranışı demokratik, kural ve kararlar  birlikte oluşturulmuşsa, sınıf gevşek

yapılanmıştır. Bu özelliklerin değişmesi, bu ikisi arasındaki diğer yapılanma biçimlerini

oluşturur.

Sınıfın, öğretmenin, öğrencilerin, konunun özellikleri değiştikçe, yapılanış

değiştirilebileceği  gibi,  eğitsel  amaçlardan  uzaklaşmamak  şartıyla, gevşek sınıf

yapısının yeğlenmesi önerilir. Örneğin, program öğrenci merkezli olmalı ama, bunun

anlamı, eğitsel amaçlara ulaşabilmek için praç olarak, öğrencinin ilgi ve

gereksinimlerine dönük bir programın seçilmesi olmalıdır. Kural ve kararlar öğrencilerle

birlikte belirlenmeli  ama,  konunun  amaçlarından, eğitimin genel amaçlanna kadar,

amaçlar dizinine uygun olmayanların alınmaması, öğretmence nedenleri belirtilip

açıklanarak sağlanmalıdır. Davranışsal ortam, öğretmen ve öğrencilerin ortak çabalan ile oluşur. 


Sayfa Yazar: | Kaynak: | Gösterim: 1758