Site Sayacı

on Aktif : 61
users Bugün : 360
users Dün : 567
ip IP : 44.210.21.70

Zaman Yönetimi

Sınıfta  zamanın  tümü,  eğitsel  amaçlara  yönelik  etkinlikler  için kullanılmalıdır.  Bunu  sağlamanın  bir  yolu,  sınıf  süreçlerinin dikkatle planlanması,

zamana  bağlanmasıdır.  Örneğin,  öğrenciler  laboratuvarda  ve  uygulama

alanlarında  kendilerine  sıra  gelmesi  için  bekliyorlarsa,  sınıf  küçük  gruplara

aynlarak  ve  iş  dilimleri  bu  gruplara  farklı  zamanlarda verilerek bu zaman yitimi

önlenebilir.

Öğretmen,  zaman  yitirici  yönetsel  işlerle  de  sınıfta  fazla  uğraşmamalıdır.

Yoklama  yapmak  için  herkesin  adını  okumak  gerekmez,  olan-olması  gereken öğrenci  sayılarına  bakılarak,  öğrencileri  tanıyor olmanın  da  yardımıyla,  kimlerin gelmediği  hemen  bulunabilir.  Yönetsel duyurular da fazla zaman almamalıdır.

Kullanımı  birbiriyle  ilgili  araçlar  yanyana  konarak,  araç  ve  onu  kullananın bulunduğu  yerler  yakın  tutularak,  araç  kulanımının  alacağı  zaman  azaltılabilir.

Örneğin, okuma  köşesi kitap raflarının, deney aletleri deney masalarının yakınında olmalıdır. Öğretmen, sınıftaki etkinliklerin hazırlıklarını  ders  öncesinde yaparak,  araçlann  hazırlanışını,  düzenlenişini,  önceden  bitirerek,  tahtaya yazılacakları  ders  öncesinde  yazarak,  zaman  kazanabilir  (Cangelosi,  1988: 71,76).  


Sayfa Yazar: | Kaynak: | Gösterim: 1820