Site Sayacı

on Aktif : 58
users Bugün : 372
users Dün : 567
ip IP : 44.210.21.70

B. Sınıfta Disiplin

Öğretmenin sınıf önünde duruşundan konuşmasının etkililiğine, ödevleri kontrol edişinden yazı tahtasını kullanma tarzına kadar pek çok husus sınıf yönetimini ve  disiplinini etkilemektedir(Küçükahmet, 1998). Sınıfta disiplin problemi oluşturan istenmeyen davranışlar ve nedenlerine ilişkin olarak Tertemiz( 2000)’ in görüşleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 Sorun Olan Davranışlar1- Sınıf içinde diğer öğrencileri rahatsız eden, sınıf etkinliklerini bozan, okulun ve öğretmenin beklenti ve kuralları ile ters düşen ya da sınıfta karışıklık yaratan geçici ilgisizlikler: Etrafa bakmak, ıslık çalmak, hayallere dalmak, sırayı dizleriyle kaldırmak gibi. 2- Aşırı ders dışı davranışlar: Yüksek sesle konuşmak, kandırmak, aldatmak, kopya çekmek, birbirine not yollamak, dersle sürekli ilgilenmemek gibi.  3- Öğretmenin dersi anlatmasını ve öğrencilerin çalışmalarını engelleyen durumlar: Sınıf kurallarına veya öğretmenin isteklerine uymamak, vurmak, sürekli gürültü yapmak, diğer öğrencilerle çatışmak, dikkat dağıtıcı sözler söylemek, fiziki saldırıda bulunmak, diğer öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılmalarına engel olmak, sınıf malına zarar vermek vb. davranışlardır.

 

        Disiplin sorunlarını çözmenin yolu, istenmeyen davranışların nedenlerini tanımaktan geçer. İstenmeyen ve sorun olan davranışların nedenleri üç başlık altında toplanabilir:

      1. Öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan nedenler:

a)      Kendilerini sevgisiz ya da yetersiz görmeleri,

b)     Dikkati çekme ve karşı gelme isteği,

c)      Başkalarının onları eleştirmeleri, küçük düşürmeleri, kaba davranmaları, alay etmeleri,

d)     Bir grubun üyesi olma ihtiyaçları,

e)      Öğretmenden, sınavlardan veya sınıfta konuşmaktan korkma,

f)       Kendilerini tutsakmış gibi hissetmeleri,

g)      Okuldaki çalışmaları sıkıcı bulmaları.

 

2. Evden kaynaklanan nedenler:

a)      Anne- baba arasındaki zayıf ilişkiler,

b)      Anne-baba ve çocuk arasındaki zayıf ilişkiler,

c)       Aile bireylerinin birinin ölümü,

d)      Ayrılık, terk etme, boşanma,

e)       Anne-babanın istenmeyen davranışları,

f)       Kardeşler arasında rekabet ve düşmanlık.

 

3. Öğretmenlerden kaynaklanan nedenler:

a)         Derse zamanında başlamama,

b)        Öğrencilere farklı davranma,

c)         Ders araçlarını zamanında hazırlamama,

d)        Uzun süre konuşma ya da film izletme,

e)         Rutin işleri gereği gibi ele almama (Kalem açma, kağıt dağıtma vb.),

f)         Sürekli öğüt verme,

g)        Dersi erken bitirme,

    h)   Özgüvensizlik, tükenmişlik, başarısızlık korkusu,

    ı)    Çocuklardan hoşlanmama ve özel sorunları (evlilik vb).


Sayfa Yazar: | Kaynak: | Gösterim: 1876