Site Sayacı

on Aktif : 31
users Bugün : 238
users Dün : 309
ip IP : 18.213.192.104


Verimli Ders Çalışma

Dersten Önce Uyulması Gereken İlkeler
1. Her öğrenci kendi çalışma ortamına göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana mutlaka uymalıdır.
2.Çalışma metodunu dersin özelliğine göre seçmelidir. (Okuma, not tutma, anlatım, tümden gelim, tüme varım gibi) sayısal dersler çalışırken mutlaka metodu olarak yazarak çalışma metodu uygulanmalıdır.
3.Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde sakin bir ortamda bir masa üzerinde yapılmalıdır.
4.Hemen her derste bütün konular çalışılmalı, konular arasında önemli önemsiz ayrım yapılmalıdır.
5. Ders araç ve gereçlerini çalışmaya başlamadan önce hazırlamalı, unutulmamalıdır ki araç ve gereç ihtiyacı olduğunda temin edilmeye çalışılırsa hem zaman kaybına hem de dikkat dağılmasına neden olur.
6. Çalışmaya psikolojik olarak hazır olmayan kişi sorunlarını çözdükten sonra çalışmaya başlamalıdır.
7. Öğrenmeyi aralıklarla yapmalı.
9. Sözel dersler çalışılırken ana düşünceleri dile getiren anahtar kelime ve cümleler tespit edilmeli gerekirse renkli kalemle altları çizilmelidir.
10. İşlenecek konu dersten önce çalışılmalı, anlaşılmayan yerler tespit edilerek derse girilmelidir.
11. Ders çalışılırken motive olunmalı, televizyon karşısında veya yatarak çalışmanın etkinliğini azaltacağı unutulmamalıdır.
12. Düzenli bir defter tutma alışkanlığı kazanılmalı. Tükenmez kalem yerine kurşun kalem kullanmaya özen göstermelidir.
13. Çalışırken bir cevabı ezberlemek yerine konuyu anlamaya veya problemin çözümü yolunu öğrenmeyi seçmelidir.
14.Anlatım dersinin arkasından sayısal (matematik, fen ve teknoloji gibi) bir ders çalışılmalıdır.
15. Sabah kahvaltısı yaparak okula gelmesi, aksi takdirde ders dinleme dikkatinin azalacağı unutulmamalıdır

 

Ders Esnasında Uyulması Gereken İlkeler
1. Sınıfta dersler iyi dinlenmesi, ders sırasında başka şeylerle meşgul olunmamalı, anlamadığı yeri anında öğretmenine sormalıdır.
2. Öğretmen dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yönetilen sorular not edilmeli ve sonra çalışılmalıdır.
3. Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve kontrol edilmelidir.
4. Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorunlu olarak yapılmışsa o dersteki konu arkadaşlardan öğrenilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir sonraki konunun öğrenilmesi bir önceki konunun bilinmesine bağlıdır.
5.Sınavlarda soruların cevaplarına geçilmeden önce cevaplar zihinsel tasarlanmalı, kağıtlar verilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

 

Dersten Sonra Uyulması Gereken İlkeler
1. Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir.
2. Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste öğretmenine sorarak öğrenilmeli. Sorarak öğrenilenlerin unutulmayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.
3. Sayısal dersler çalışılırken sınıfta öğrenilen çözüm yollarının yanı sıra başka çözüm yollarının da olup olmadığı kaynak kitaplardan araştırılmalı, özellikle örnek çözümler çoğaltılmalıdır.
4. Zor anlaşılan konular en verimli çalışma saatleri ayrılmalıdır.

 

VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN TUZAKLAR

 • Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek,

 • Müzik eşliğinde çalışmak,

 • Zorlanılan derslerin dışlanması,

 • Aşırı kaygı(güvensizlik),

 • Yatarak(uzanarak)çalışmak,

 • Çalışma anında hayallere dalmak,

 • Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,

 • Çalışmayı tamamlamadan bırakmak,

 • Arkadaşlara “hayır!” diyememek,

 • Televizyona takılıp kalmak,

 • Dersler,konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,

 • Düzenli tekrarlar yapmamak,

 • Plansız, programsız çalışmak,

 • Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,

 • Zamanı denetleyememek,

 • Yanlışlardan ders almamak,noksanları gidermemek,

 • Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilmemek,

 • Motivasyon noksanlığı, isteksizlik.

YAZILILAR 

 • Öğrencilerin hayatında yazılıların ne kadar önemli olduğunu herkes kabul eder.

 • Not için değil öğrenmek için çalışılması gerektiği halde öğrencilerin önemli bir çoğunluğu not için çalışmakta; hatta yazılıdan yazılıya hazırlanmaktadır.

YAZILILARDA BAŞARILI OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 • Yazılı sınavlara çok önceden hazırlanmalı

 • Yazılı esnasında kopya çekme ve başkasına bakma gibi bir niyet taşımamalı

 • Soru kökünü iyi okumalı, "açıklayınız" tarzındaki kısımlar ihmal edilmemeli

 • Soruyla ilgili konunun tamamını yazmak yerine sadece istenen kadar bilgi yazılmalı

 • Noktalama ve imlâya dikkat edilmeli, yazılıda acele  ettiği için bu tür yanlışlar yaptığını düşünmemeli 


Sayfa Yazar: | Kaynak: | Gösterim: 2194